Duur: 3 dagen van 09.30 tot 16.30 uur
€ 1.845,- vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Basiscursus Brandveiligheid gebouwen

Advisering, vergunningverlening, toezicht en handhaving op gebied van brandveiligheid
  • Inzicht in systematiek brandveiligheid
  • Begrippen en principes brandveiligheid
  • Regelgeving: Bouwbesluit 2012
  • Toezicht & handhaving en veiligheidsbeheersystemen
  • Uitvoering in de praktijk: bouwen, installatie, organisatie (BIO)
  • Ook voor gebouwbeheerders

Beschrijving

Aanleiding
In de wetgeving rond brandveiligheid is de tendens dat de verantwoordelijkheid voor de implementatie van de brandveiligheidseisen meer bij de gebruiker/eigenaar van het bouwwerk komt te liggen. Ook met de komst van het bouwbesluit 2012 wordt dit bevestigd. Dat vereist vanuit advisering en toezicht een andere insteek. Een andere ontwikkeling is dat adviseurs, vergunningverleners, toezichthouders en handhavers in toenemende mate gelijkwaardige brandveiligheidsaspecten op het gebied van bouwkundige brandveiligheid, installatietechnische voorzieningen en organisatie moeten meenemen in hun beoordeling. Dit worden ook wel de BIO (Bouwen Installatie Organisatie) aspecten genoemd. Een voorbeeld hiervan is Fire Safety Engineering. De kennis hiervoor ontbreekt vaak, omdat die taak vroeger geheel bij de brandweer lag.

Inhoud
Deze cursus biedt inzicht in het complexe systeem van brandveilig bouwen en gebruiken. Naast de wet- en regelgeving wordt met name aandacht besteed aan de praktische toepassing en de algemene principes van brandveiligheid. Steekwoorden zijn: bouwen, installatie, organisatie (BIO) en brandveilig gebruik. In een tijdsbestek van drie dagen wordt u geheel bijgespijkerd over de principes en regels rond brandveiligheid en de praktische toepassing daarvan. Een goede reden om aan deze cursus deel te nemen is het brede pakket van onderwerpen dat aan bod komt. Daarbij is het interessant deze aspecten te zien door de bril van zowel adviseurs, gebouwbeheerders, vergunningverleners als handhavers.

Doelgroep
De cursus is niet alleen bestemd voor vergunningverleners, toezichthouders en handhavers maar ook bijvoorbeeld gebouwbeheerders. Zij zijn met name werkzaam bij (zorg)instellingen, gemeenten, omgevingsdiensten en adviesbureaus.