Basiscursus Bouwregelgeving

Inzicht in vergunningverlening en regelgeving voor bouwen

Bouwwerken moeten passen in hun omgeving. Ze mogen geen gevaar opleveren voor bewoners en gebruikers. Ook moeten ze voldoen aan eisen zoals bijvoorbeeld bruikbaarheid. Om hier als overheid zicht op te hebben moet een initiatiefnemer vaak een vergunning om te bouwen aanvragen.

 • De omgevingsvergunning van aanvraag tot handhaving
 • Vergunningvrij bouwen
 • Bouwen en afwijken van het bestemmingsplan
 • Kruimelgevallen
 • Rechtsbescherming en handhaving

Inhoud

Onder de Wabo zijn de verschillende vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd tot één vergunning: de omgevingsvergunning. Ook onder de Omgevingswet blijft de omgevingsvergunning behouden, zij het met de nodige wijzigingen. Zo wordt bijvoorbeeld de afwegingsruimte voor het lokale bestuur vergroot. Daarnaast wordt onder de Omgevingswet alle beleid en regelgeving voor de leefomgeving in het omgevingsplan geconcentreerd.

Niet voor alle bouwactiviteiten is een omgevingsvergunning nodig. In sommige gevallen mag vergunningvrij gebouwd worden. Maar ‘vergunningvrij’ is niet hetzelfde als ‘regelvrij’. Ook vergunningvrije bouwwerken moeten aan de wet- en regelgeving voldoen. Deze basiscursus geeft inzicht in de vergunningverlening en regelgeving rond bouwen onder de Omgevingswet.

Je krijgt een samenhangend beeld van het vergunning­verleningstraject, van aanvraag tot handhaving. We gaan in op de gehele procedure van de omgevingsvergunning en hoe dit onder de Omgevingswet uit gaat zien. De cursus geeft antwoord op vragen als: Waar heb je een omgevingsvergunning om te bouwen voor nodig? Welke procedure doorloopt een aanvraag en waar wordt die aan getoetst? Wanneer is bouwen vergunningvrij? Hoe handhaaf je bouwregels? En wat moet je doen als het bouwplan strijdig is met het bestemmings of omgevingsplan?

Voor wie

Deze cursus is bestemd voor medewerkers die aanvragen voor omgevingsvergunningen om te bouwen toetsen en medewerkers die werken op de front-office en bij bouw- en woningtoezicht. De cursus is ook geschikt voor advocaten en projectontwikkelaars.

Cursusdagen

Voorjaar 2022

 • 17 en 24 maart 2022

Het programma

Hieronder staat een korte samenvatting van het programma. Voor het gehele programma verwijzen wij graag naar de brochure.

Dag 1

 • Systeem van bouwen onder de Wabo
 • Kwalificatie van bouwwerken
 • Omgevingsvergunning voor het bouwen: de procedure
 • Waar wordt omgevingsvergunning voor het bouwen aan getoetst?
 • Vergunningvrij bouwen

Dag 2

 • Bouwen en afwijken van het bestemmingsplan
 • Kruimelgevalllen
 • Tijdelijk afwijken
 • Rechtsbescherming
 • Bor en Mor: specifieke aspecten voor bouwen
 • Handhaving
 • Workshop

“Goed aansluitend op de behoefte en naar verwachting.”

Docenten

 • mr. E.T. de Jong is advocaat bij Zypp Advocaten te Arnhem.
 • mr. M.J. (Mark) Tunnissen is jurist bij Nysingh Advocaten en Notarissen in Arnhem.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?