Basiscursus Bouwregelgeving onder de Wabo

Compleet overzicht van de vergunningverlening voor het bouwen

Bouwwerken moeten passen in hun omgeving. Ze mogen geen gevaar opleveren voor bewoners en gebruikers. Ook moeten ze voldoen aan eisen zoals bijvoorbeeld bruikbaarheid. Om hier als overheid zicht op te hebben moet een initiatiefnemer vaak een vergunning om te bouwen aanvragen. Onder de Wabo zijn de verschillende vergunningen voor bouw, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd tot één vergunning: de omgevingsvergunning.

 • De omgevingsvergunning van aanvraag tot handhaving
 • Vergunningvrij bouwen
 • Bouwen en afwijken van het bestemmingsplan
 • Kruimelgevallen
 • Beoordelen bouwaanvraag

Inhoud

Niet voor alle bouwactiviteiten is een omgevingsvergunning nodig. In sommige gevallen mag vergunningvrij gebouwd worden. Maar ‘vergunningvrij’ is niet hetzelfde als ‘regelvrij’. Ook vergunningvrije bouwwerken moeten aan de wet- en regelgeving voldoen. De basiscursus Bouwregelgeving onder de Wabo geeft inzicht in de vergunningverlening en regelgeving rond bouwen.

U krijgt een samenhangend beeld vergunningverleningstraject, van aanvraag tot handhaving. De cursus geeft antwoord op vragen als: Waar heb je een omgevingsvergunning om te bouwen voor nodig? Welke procedure doorloopt een aanvraag en waar wordt die aan getoetst? Wanneer is bouwen vergunningvrij? Hoe handhaaf je bouwregels? En wat moet je doen als het bouwplan strijdig is met het bestemmingsplan?

Voor wie

Deze cursus is bestemd voor medewerkers die aanvragen voor omgevingsvergunningen om te bouwen toetsen en medewerkers die werken op de front-office en bij bouw- en woningtoezicht. De cursus is ook geschikt voor advocaten en projectontwikkelaars.

Cursusdagen

Voorjaar 2020

 • donderdag 12 maart
 • donderdag 19 maart

 

Het programma

Hieronder vindt u een korte samenvatting van het programma. Voor het gehele programma verwijzen wij u graag naar de brochure.

Dag 1

 • Systeem van bouwen onder de Wabo
 • Kwalificatie van bouwwerken
 • Omgevingsvergunning voor het bouwen: de procedure
 • Waar wordt omgevingsvergunning voor het bouwen aan getoetst?
 • Vergunningvrij bouwen

Dag 2

 • Bouwen en afwijken van het bestemmingsplan
 • Kruimelgevalllen
 • Tijdelijk afwijken
 • Rechtsbescherming
 • Bor en Mor: specifieke aspecten voor bouwen
 • Handhaving
 • Workshop

Docenten

 • mr. E.T. de Jong is advocaat bij Zypp Advocaten te Arnhem.
 • mr. M.J. (Mark) Tunnissen is jurist bij Nysingh Advocaten en Notarissen in Arnhem.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?