Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Basiscursus Bouwregelgeving onder de Wabo

Inzicht in vergunningverlening en regelgeving

De bouwregelgeving is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Sinds eind 2010 geldt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze wetgeving heeft gezorgd voor veel nieuwe rechtspraak. Meer recent in 2014 zijn de regels rondom vergunningvrij bouwen flink aangepast.

 • Vergunningvrij bouwen
 • Alle bouwregelgeving rond bouwactiviteiten
 • Bouwen en afwijken van het bestemmingsplan

Inhoud

Bouwwerken moeten passen in hun omgeving. Ze mogen geen gevaar opleveren voor bewoners en gebruikers. Wie vroeger ging verbouwen, had allerlei vergunningen en toestemmingen nodig. Door de Wabo zijn 25 verschillende vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd tot één vergunning: de omgevingsvergunning.

De basiscursus Bouwregelgeving onder de Wabo geeft inzicht in vergunningverlening en regelgeving. U krijgt een samenhangend beeld van de bouwregelgeving van Woningwet tot Wabo. De cursus geeft antwoord op vragen als: Waar heb je een  omgevingsvergunning om te bouwen voor nodig? Welke procedure doorloopt een aanvraag en waar wordt die aan getoetst? Wanneer is bouwen vergunningvrij? Hoe handhaaf je bouwregels? En wat moet je doen als het bouwplan strijdig is met het bestemmingsplan?

Voor wie

Deze cursus is bestemd voor medewerkers die aanvragen voor omgevingsvergunningen om te bouwen toetsen en medewerkers die werken op de front-office en bij bouw- en woningtoezicht. De cursus is ook geschikt voor advocaten en projectontwikkelaars.

Cursusdagen

Data

Najaar 2018

 • dinsdag 2 oktober
 • dinsdag 9 oktober

Voorjaar 2019

 • donderdag 14 maart
 • donderdag 21 maart

Het programma

Hieronder vindt u een korte samenvatting van het programma. Voor het gehele programma verwijzen wij u graag naar de brochure.

Dag 1

 • Bouwregelgeving onder de Wabo
 • Kwalificatie van bouwwerken
 • Omgevingsvergunning voor het bouwen: de procedure
 • Waar wordt omgevingsvergunning voor het bouwen aan getoetst?
 • Vergunningvrij bouwen

Dag 2

 • Bouwen en afwijken van het bestemmingsplan
 • Rechtsbescherming
 • Bor en Mor: specifieke aspecten voor bouwen
 • Handhaving
 • Workshop

Docenten

 • mr. E.T. de Jong is advocaat bij ZYPP Advocaten te Arnhem.
 • mr. M.J. (Mark) Tunnissen is jurist bij Nysingh Advocaten en Notarissen in Arnhem.

 

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?