Duur: 2 dagen van 09.30 tot 16.30 uur
€ 1.445,- vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Basiscursus Bouwregelgeving onder de Wabo

Inzicht in vergunningverlening en regelgeving
  • Vergunningvrij bouwen
  • Alle bouwregelgeving rond bouwactiviteiten
  • Beoordelen bouwaanvraag
  • De omgevingsvergunningprocedure

Beschrijving

Bouwwerken moeten passen in hun omgeving. Ook mogen ze geen gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van bewoners en gebruikers. Voor het bouwen, verbouwen, slopen én gebruiken van woningen en andere gebouwen gelden daarom bouwregels. Meestal is voor bouwen een omgevingsvergunning (vroeger de bouwvergunning) nodig. In een aantal gevallen kunt u zonder vergunning (vergunningvrij) bouwen.

De bouwregelgeving is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. In 2010 is de Wabo in werking getreden. Deze wetgeving heeft gezorgd voor veel nieuwe rechtspraak. Meer recent, 1 november 2014, zijn de regels rondom vergunningvrij bouwen flink aangepast. Deze cursus biedt u inzicht in het systeem van de bouwregelgeving zoals deze op dit moment is.

Inhoud
Deze cursus geeft u een samenhangend beeld van de geldende bouwregelgeving van Woningwet tot Wabo. Na afloop van de cursus kunt u een antwoord geven op de volgende vragen:

  • Waar is een omgevingsvergunning om te bouwen voor nodig?
  • Waar wordt een aanvraag omgevingsvergunning om te bouwen aan getoetst?
  • Welke procedure doorloopt een aanvraag omgevingsvergunning om te bouwen?
  • Wanneer is bouwen vergunningvrij?
  • Strijdigheid bouwplan met bestemmingsplan: wat nu?
  • Hoe kan bouwregelgeving effectief worden gehandhaafd?

Doelgroep
Deze cursus is geschikt voor ambtenaren werkzaam op een afdeling vergunningverlening en ruimtelijke ordening die belast zijn met het toetsen van aanvragen voor omgevingsvergunningen om te bouwen, maar ook voor ambtenaren die werken op de frontoffice en ambtenaren bouw- en woningtoezicht. Tevens is cursus geschikt voor medewerkers van advocatenkantoren en projectontwikkelaars.