Basiscursus Bodem

De basiscursus in het werkveld aanpak en beheer van bodemverontreiniging

Na het ontstaan van nieuwe bodemverontreiniging moet natuurlijk direct actie worden ondernomen. De aanpak en het beheer van bestaande bodemverontreiniging is meer en meer onderdeel geworden van herinrichting en bestemmingswijziging. Ook is het werkveld sterk in ontwikkeling; denk aan bodemdaling of de rol van bodem in klimaatverandering. Deze cursus is een hooggewaardeerde basiscursus in het werkveld.

 • Ideaal voor instromers maar zeker ook als opfriscursus
 • Alle aspecten van bodem, wetgeving en sanering
 • Alle relevante wet- en regelgeving, ook onder de Omgevingswet
 • Praktisch van opzet en verzorgd door sprekers die met beide voeten in de praktijk staan
 • NIEUW: extra dag met oa bodemdaling en rol bodem in klimaat en energievraagstukken

Inhoud

De aanpak en het beheer van bodemverontreiniging is een complex werkveld waarin zeker nu veel verandert. Zo zijn de implicaties van de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022, waarbij de gemeenten het bevoegd gezag voor de fysieke leefomgeving en daarmee ook voor de bodem, groot. Ook stromen voortdurend nieuwe mensen in. Dat zijn zowel recent afgestudeerden als mensen met uitgebreide ervaring in een ander vakgebied. Verder zijn er natuurlijk de bedrijven en instanties die onvrijwillig met bodemverontreiniging te maken krijgen. Daarnaast is het werkveld bodem in sterk in ontwikkeling: naast verontreiniging krijgen we ook te maken met zaken als bodemdaling en de rol van bodem in de energietransitie en de klimaatverandering.

Onze Basiscursus Bodem gaat over bodembeleid, bodemwetgeving maar ook over praktische zaken als de uitvoering van bodemonderzoek en saneringstechnieken. Je krijgt een goed beeld van de bodem in Nederland, het gedrag van verontreinigende stoffen en de belangrijkste vormen van bodemverontreiniging. Ook krijg je inzicht in de rol van probleembezitter, opdrachtgever, handhaver en vergunningverlener. We verdiepen ons in grond- en baggerstromen, het Besluit Bodemkwaliteit en de kwaliteitsborging (Kwalibo) en de wetgeving onder de Aanvullingswet bodem. Op de laatste dag gaan we in op actuele ontwikkelingen in het werkveld, zoals bodemdaling, klimaat, duurzaam bodemgebruik en is er ruimte voor keuzeonderwerpen zoals asbest of veiligheid.  Cursisten van deze interactieve cursus ontvangen het boek ‘Gebruikte Bodem’ onder redactie van Charles Odekerken.

Voor wie

De Basiscursus Bodem is geschikt voor het opleiden van nieuwe medewerkers bodem. Het is ook een goede opfriscursus voor ervaren (land)bodemmedewerkers. Cursisten zijn (milieu)­beleidsmedewerkers van overheden, milieutechnische adviseurs en bodemspecialisten bij advies- en ingenieurs­bureaus en omgevingsdiensten. Maar ook voor milieufunctio­narissen uit het bedrijfsleven, waaronder mensen die onvrijwillig met bodemverontreiniging te maken krijgen.

Cursusdagen

Voorjaar 2022:

 • woensdag 11 mei
 • donderdag 12 mei
 • donderdag 19 mei
 • donderdag 2 juni
 • donderdag 9 juni

"De presentaties worden gegeven door mensen met jarenlange werkervaring. Met als pluspunt dat deze mensen ook nog eens bescheiden en benaderbaar zijn! Geweldig!"

Het programma

Introductie en jargon

 • Grond en grondwater
 • Bodemsanering in historisch perspectief
 • Bodemkunde en geohydrologie
 • Chemie en toxicologie
 • Bodemonderzoek

Beleid, samenhang en saneren

 • Beleid bodemsanering
 • Aanpak van de boven- en ondergrond
 • Actualiteiten
 • Sanering, technieken en saneringsfase

Wetgeving, grond en kwaliteit

 • Besluit bodemkwaliteit en Aanvullingswet Bodem
 • Grond- en baggerstromen
 • Bodem+

Wetgeving in beleidsmatig perspectief

 • Asbest in grond
 • Bodemconvenant 2016-2020
 • Wbb en de circulaire

Bodemvisie

 • Bodemdaling
 • Energietransitie
 • Klimaatadaptatie
 • Circulaire economie
 • Duurzaam bodemgebruik
 • Keuzeonderwerpen (asbest, veiligheid, inspectieonderzoek)

Docenten

 • C.J.M. (Charles) Odekerken is adviseur bij NOK-C.
 • drs. M.L. (Marcel) Cassee is adviseur Bodem+ (Uitvoeringsorganisatie van
  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) in Den Haag.
 • F.A.T. (Frank) Hageman is projectmanager bij RoyalHaskoningDHV.
 • ir. A.J.J. (Auke) van der Veen is Soil & Groundwater Lead bij NAM in Assen.
 • ir. R. (René) Vreugdenhil is senior adviseur bij Geofox-Lexmond BV in Tilburg.
 • O. (Odile) Rutten is adviseur bij Tauw in Deventer.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?