Basiscursus Bodem

De basiscursus in het werkveld aanpak en beheer van bodemverontreiniging

Na het ontstaan van nieuwe bodemverontreiniging moet natuurlijk direct actie worden ondernomen. De aanpak en het beheer van bestaande bodemverontreiniging is meer en meer onderdeel geworden van herinrichting en bestemmingswijziging. Deze cursus is een hooggewaardeerde basiscursus in het werkveld.

 • Ideaal voor instromers maar zeker ook als opfriscursus
 • Alle aspecten van bodem, wetgeving en sanering
 • Alle relevante wet- en regelgeving
 • Praktisch van opzet en verzorgd door sprekers die met beide voeten in de praktijk staan

Inhoud

De aanpak en het beheer van bodemverontreiniging is een complex werkveld waarin zeker nu veel verandert. Zo zijn de implicaties van de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021, waarbij de gemeenten het bevoegd gezag voor de fysieke leefomgeving en daarmee ook voor de bodem, groot. Ook stromen voortdurend nieuwe mensen in. Dat zijn zowel recent afgestudeerden als mensen met uitgebreide ervaring in een ander vakgebied. Ook zijn er natuurlijk de bedrijven en instanties die onvrijwillig met bodemverontreiniging te maken krijgen.

Onze Basiscursus Bodem gaat over bodembeleid, bodemwetgeving maar ook over praktische zaken als de uitvoering van bodemonderzoek en saneringstechnieken. Je krijgt een goed beeld van de bodem in Nederland, het gedrag van verontreinigende stoffen en de belangrijkste vormen van bodemverontreiniging. Ook krijg je inzicht in de rol van probleembezitter, opdrachtgever, handhaver en vergunningverlener. We verdiepen ons in grond- en baggerstromen, het Besluit Bodemkwaliteit en de kwaliteitsborging (Kwalibo) en de wetgeving onder de Aanvullingswet bodem. Cursisten van deze interactieve cursus ontvangen het boek ‘Gebruikte Bodem’ onder redactie van Charles Odekerken.

Voor wie

De Basiscursus Bodem is geschikt voor het opleiden van nieuwe medewerkers bodem. Het is ook een goede opfriscursus voor ervaren (land)bodemmedewerkers. Cursisten zijn (milieu)­beleidsmedewerkers van overheden, milieutechnische adviseurs en bodemspecialisten bij advies- en ingenieurs­bureaus en omgevingsdiensten. Maar ook voor milieufunctio­narissen uit het bedrijfsleven, waaronder mensen die onvrijwillig met bodemverontreiniging te maken krijgen.

Cursusdagen

Voorjaar 2021

 • 9 maart 2021
 • 16 maart 2021
 • 23 maart 2021
 • 30 maart 2021

"De presentaties worden gegeven door mensen met jarenlange werkervaring. Met als pluspunt dat deze mensen ook nog eens bescheiden en benaderbaar zijn! Geweldig!"

Het programma

Introductie en jargon

 • Grond en grondwater
 • Bodemsanering in historisch perspectief
 • Bodemkunde en geohydrologie
 • Chemie en toxicologie
 • Bodemonderzoek

Beleid, samenhang en saneren

 • Beleid bodemsanering
 • Aanpak van de boven- en ondergrond
 • Actualiteiten
 • Sanering, technieken en saneringsfase

Wetgeving, grond en kwaliteit

 • Besluit bodemkwaliteit en Aanvullingswet Bodem
 • Grond- en baggerstromen
 • Bodem+

Wetgeving in beleidsmatig perspectief

 • Asbest in grond
 • Bodemconvenant 2016-2020
 • Wbb en de circulaire

Docenten

 • C.J.M. (Charles) Odekerken is adviseur bij NOK-C.
 • drs. M.L. (Marcel) Cassee is adviseur Bodem+ (Uitvoeringsorganisatie van
  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) in Den Haag.
 • F.A.T. (Frank) Hageman is projectmanager bij RoyalHaskoningDHV.
 • ir. A.J.J. (Auke) van der Veen is Soil & Groundwater Lead bij NAM in Assen.
 • ir. R. (René) Vreugdenhil is senior adviseur bij Geofox-Lexmond BV in Tilburg.
 • drs. J.C. (John) van Tol is adviseur bij Tauw in Capelle aan den IJssel.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?