Basiscursus Bodem

Dé basiscursus in het werkveld bodem

In 1980 kwam het gifschandaal van Lekkerkerk aan het licht. Een hele woonwijk bleek gebouwd op sterk verontreinigde grond. Dit schandaal is de start geweest van de bodemsaneringwetgeving in Nederland. Actueel is het ‘Convenant bodem en ondergrond 2016-2020’. In dit convenant hebben rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en het bedrijfsleven afspraken gemaakt hoe de saneringsoperatie in te vullen. Doel is om in 2020 alle gevallen van ernstige bodemverontreiniging met onaanvaardbare humane, ecologische of verspreidingsrisico’s te hebben gesaneerd of beheerst.

 • Breed overzicht van het werkveld bodem
 • Alle fasen in het proces bodem
 • Geschikt voor instromers en als opfriscursus

Inhoud

De aanpak en het beheer van bodemverontreiniging is echter een complex werkveld waarin voortdurend veel verandert en waar voortdurend nieuwe mensen instromen, zowel afgestudeerden als mensen met uitgebreide ervaring in een ander vakgebied. Ook zijn er natuurlijk de bedrijven en instanties die onvrijwillig met bodemverontreiniging te maken krijgen.

De vierdaagse Basiscursus Bodem gaat over bodembeleid en de uitvoering van bodemonderzoek en saneringstechnieken. U krijgt een goed beeld van de bodem in Nederland, het gedrag van verontreinigende stoffen en de belangrijkste vormen van bodemverontreiniging. Ook krijgt u inzicht in de rol van probleembezitter, opdrachtgever, handhaver en vergunningverlener. We verdiepen ons in grond- en baggerstromen, het Besluit Bodemkwaliteit en de kwaliteitsborging (Kwalibo). Cursisten van deze interactieve cursus ontvangen het boek ‘Gebruikte Bodem’ onder redactie van Charles Odekerken.

Voor wie

De Basiscursus Bodem is geschikt voor het opleiden van nieuwe medewerkers bodem. Het is ook een goede opfriscursus voor ervaren (land)bodemmedewerkers. Cursisten zijn (milieu)beleidsmedewerkers van overheden, milieutechnische adviseurs en bodemspecialisten bij advies- en ingenieursbureaus en omgevingsdiensten. Maar ook door milieufunctionarissen uit het bedrijfsleven, waaronder mensen die onvrijwillig met bodemverontreiniging te maken krijgen.

Cursusdagen

Voorjaar 2020

 • dinsdag 10 maart
 • dinsdag 17 maart
 • dinsdag 24 maart
 • dinsdag 31 maart

Het programma

Hieronder vindt u een korte samenvatting van het programma. Voor het gehele programma verwijzen wij u graag naar de brochure.

Dag 1 – Introductie en jargon

 • Grond en grondwater
 • Bodemsanering in historisch perspectief
 • Bodemkunde
 • Geohydrologie
 • Chemie en toxicologie
 • Bodemonderzoek

Dag 2 – Beleid, samenhang en saneren

 • Beleid bodemsanering
 • Aanpak van de bovengrond
 • Aanpak van de ondergrond
 • Sanering
 • Overzicht saneringsfase
 • Saneringstechnieken

Dag 3 – BBK, grond en kwaliteit

 • Besluit bodemkwaliteit
 • Wat is het Besluit Bodemkwaliteit?
 • Grond- en baggerstromen
 • Bodem+

Dag 4 – Wetgeving in beleidsmatig perspectief

 • Wbb en Circulaire Bodemsanering 2013
 • Het werkveld in de praktijk

Docenten

 • C.J.M. (Charles) Odekerken is adviseur communicatie en kennisoverdracht bij NOK-C.
 • drs. M.L. (Marcel) Cassee is adviseur bij  Bodem+ (uitvoeringsorganisatie Ministerie van I en M) in Den Haag.
 • F.A.T. (Frank) Hageman is projectmanager, marktmanager Adviesgroep Regionale & Stedelijke Ontwikkelingen bij RoyalHaskoningDHV.
 • ir. A.J.J. (Auke) van der Veen is Soil & Groundwater Lead bij NAM in Assen.
 • ir. R. (René) Vreugdenhil is senior adviseur bij Geofox-Lexmond BV in Tilburg.
 • drs. J.C. (John) van Tol is adviseur bij Tauw in Capelle aan den IJssel.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?