Duur: 4 dagen van 9.30 tot 16.30
€ 2.245,- vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Basiscursus Bodem

Dé basiscursus in het werkveld bodem
 • Breed overzicht van het werkveld bodem
 • Ideaal voor instromers en als opfriscursus
 • Alle fasen in het proces bodem
 • Recente vernieuwingen

Beschrijving

Aanleiding
De aanpak en het beheer van bodemverontreiniging is een complex werkveld waarin voortdurend veel verandert en waar voortdurend nieuwe mensen instromen, zowel afgestudeerden als mensen met uitgebreide ervaring in een ander vakgebied. Ook zijn er natuurlijk de bedrijven en instanties die onvrijwillig met bodemverontreiniging te maken krijgen. Deze ‘onvrijwillige’ instromers worden geconfronteerd met vakjargon en vele valkuilen. De vierdaagse basiscursus Bodem schetst een breed beeld van het bodembeleid, de praktijk en de uitvoering van onderzoeks- en saneringsmethodieken.

Inhoud
We besteden veel aandacht aan het verkrijgen van inzicht: wat is de rol van de probleembezitter, de opdrachtgever, de handhaver en de vergunningverlener? Wat zijn de valkuilen en waar moet u op letten? Wat is de waarde of betrouwbaarheid van het bodemonderzoek of de sanering? Aan de orde komen onder meer:

 • De ontwikkelingen binnen de Wet bodembescherming, Circulaire bodemsanering en BUS
 • Het Besluit Bodemkwaliteit
 • De grond- en baggerstromen en de verwerkingsmogelijkheden
 • De kwaliteitsborging rond grondstromen en van onderzoek en uitvoering (Kwalibo)

Ook praktische onderwerpen komen aan bod, zoals:

 • De bodem in Nederland, opbouw en gedrag van grondwater
 • De belangrijkste groepen bodemverontreinigingen met hun bronnen en eigenschappen
 • De laatste ontwikkelingen op het gebied van bodemonderzoek en bodemsanering
 • De mogelijkheden van nieuwe saneringstechnieken

Doelgroep
De Basiscursus Bodem is zeer geschikt om nieuwe medewerkers bodem op te leiden. Daarnaast is de cursus ook prima als opfriscursus voor ervaren (land)bodemmedewerkers.

De cursus wordt veelal gevolgd door:

 • Milieu(beleids)medewerkers van gemeenten, provincies, rijk en waterschappen
 • Milieutechnische medewerkers, adviseurs en bodemspecialisten bij advies- en ingenieursbureaus en omgevingsdiensten
 • Milieufunctionarissen en -coördinatoren bij bedrijfsmilieudiensten en het bedrijfsleven

Interactieve cursus met gratis naslagwerk
Gedurende de hele cursus zullen de cursusleider en de docenten zoveel mogelijk de discussie en interactie stimuleren. Uw eigen ervaringen en specifieke vragen kunnen op deze wijze een plaats krijgen. Daarnaast ontvangt u het boek 'Gebruikte Bodem' onder redactie van Charles Odekerken!