Basiscursus Bestemmingsplannen (online)

Lezen, toepassen en afwijken van een bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is volgens de Wro het belangrijkste instrument voor de ruimtelijke ordening. Hierin zijn de gemeentelijke regels opgenomen die toezien op het gebruiken en bebouwen van gronden. Bestemmingsplannen moeten duidelijkheid verschaffen aan grondgebruikers en grondeigenaren voor welke doeleinden zij de betreffende gronden mogen bebouwen. Hiernaast gelden ook regels om af te kunnen wijken van een bestemmingsplan. Met de basiscursus Bestemmingsplannen leert u keuzes maken o.b.v. de beleidsopdracht en het wettelijke kader.

 • Ruimtelijkeplannen.nl
 • Kader: wat is goede RO?
 • De kruimelgevallenregeling
 • Binnenplans en buitenplans afwijken

Inhoud

Bestemmingen kunnen uitsluitend aan de grond worden gegeven ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. Wat uiteindelijk een goede ruimtelijke ordening is, zal in het bestemmingsplan moeten worden opgenomen. Het streven is daarbij om een goed ruimtegebruik te verkrijgen in een gebied als geheel, waarbij alle aan de grond gegeven bestemmingen goed kunnen functioneren. In deze cursus leert u het bestemmingsplan raadplegen en wat wel en juist niet mogelijk is in een plangebied.

De cursus is interessant voor iedereen werkzaam in de ruimtelijke ordening om zo een bestemmingsplan goed toe te kunnen passen. Wat is er volgens het bestemmingsplan mogelijk binnen een gebied? En welke mogelijkheden zijn er om af te kunnen wijken van een bestemmingsplan? In deze cursus gaan we op praktische wijze in op deze vragen. We bekijken een aantal bestemmingsplannen op ruimtelijkeplannen.nl en deze gezamenlijk door. Ook gaan we in op het binnenplans en buitenplans afwijken van het bestemmingsplan, de kruimelgevallenregeling en de regels rond vergunningvrij bouwen.

Voor wie

Deze cursus bestemmingsplannen is opgezet als basiscursus en is bestemd voor medewerkers van overheden én adviesbureaus die bestemmingsplannen gaan toepassen zoals medewerkers ruimtelijke ordening, stedenbouwkundigen, milieu, verkeer & vervoer en bouw- en woningtoezicht. Ook geschikt voor medewerkers van projectontwikkelaars die bestemmingsplannen analyseren ten behoeve van de planvorming.

Cursusdagen

November 2020

 • 26 november (dagdeel 1)
 • 27 november (dagdeel 2)

Het programma

Hieronder vindt u een korte samenvatting van het programma. Voor het gehele programma verwijzen wij u graag naar de brochure.

 • Inleiding in de RO
 • Bovengemeentelijke en gemeentelijke instrumenten
 • Het bestemmingsplan
 • Ruimtelijkeplannen.nl
 • Afwijken bestemmingsplan, vergunningvrij bouwen en kruimelgevallen

Docenten

 • mr. R.E. (Robert) Wannink is advocaat bij Wannink Advocatuur te Berlicum.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?