Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Assetmanagement van de openbare leefomgeving in de praktijk

Risicogestuurd beheer en onderhoud

In Nederland is ‘assetmanagement’ in de afgelopen paar jaar een belangrijk thema geworden in het beheer van de openbare ruimte. Er wordt veel geschreven over een goed georganiseerd beheer en onderhoud. Er zijn in de markt inmiddels diverse managementsystemen en digitale tools verkrijgbaar. Maar hoe kom je nu daadwerkelijk verder? Hoe maak je van een relatief abstract thema dat veelal betrekking heeft op strategie, organisatie en beleid een concreet en werkbaar instrument? Daar gaat het dan om in deze cursus; de daadwerkelijke toepassing van het risico denken.

 • Risicogestuurd inspecteren en de CUR-aanbeveling 117
 • Instandhoudingsadvies op basis van FMECA
 • Decompositie van je areaal en objecten

Inhoud

In de cursus maakt u kennis met de toepassing van een risicogestuurde werk- en denkwijze. De cursusdag start met een korte verkenning van de assetmanagementprocessen vanuit een strategisch en tactisch oogpunt. Na deze introductie maken de docenten een praktische vertaalslag. Daarin komen zaken aan bod als:

 • Het managen van objectdata en de decompositie volgens NEN 2726-4
 • Het risicogestuurd inspecteren en de verschillen tussen schouw, toestandsinspecties en conditiemetingen
 • Het belang van de risicoanalyses (met zaken FMECA en RAMSSHE€P-afwegingen)
 • De optimalisatie van het beheer en onderhoud

Tot slot gaat de cursus nog in op de mogelijkheden om de instandhoudingsadvisering te combineren met bredere opgaven, zoals klimaatadaptatie, veiligheid en duurzaamheid.

Voor wie

Deze cursus is geschikt voor:

 • Assetmanagers en (object)beheerders van de overheid (Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en gemeenten).
 • Aannemers beheer en onderhoud openbare ruimte, infrastructuur en kunstwerken.
 • Medewerkers van adviesbureaus voor openbare ruimte en infrastructuur.

Programma

Introductie

Assetmanagement: modewoord of nuttig hulpmiddel voor uw beheer en onderhoud

Instandhoudingsadviseringen maakt assetmanagement concreet

 • Deel 1: datamanagement en informatieoverdracht
 • Deel 2: risicogestuurd inspecteren
 • Deel 3: risicoanalyses
 • Deel 4: optimalisatie beheer en onderhoud

Assetmanagement: een middel, geen doel

Afsluiting en evaluatie

Docenten

 • ing. J. (Jochem) Bloemendaal is senior adviseur assetmanagement. Binnen Tauw is hij deskundig op het gebied van een toegepast assetmanagement. Door middel van een concreet en risicogestuurd objectbeheer maakt hij assetmanagement toepasbaar in het kader bredere maatschappelijke thema’s, zoals klimaatadaptatie en duurzaamheid.
 • M. (Mirjam) Bakx– Leenheer, MSc. is projectleider risicogestuurd beheer en onderhoud. Voor verschillende grote objectbeheerders zoals Rijkswaterstaat en waterschapen maakt zij met haar projectteam instandhoudingsplannen. Mirjam is de grondlegger en beheerder van het risicogestuurd informatiemanagementmodel TRIMS, objectinformatie structureert en geschikt maakt voor risicoanalyses.
 • H. (Hans) ten Boom is senior consultant assetmanagement infra en kunstwerken. Als zelfstandig professional/ entrepreneur is hij adviseur en projectleider bij Rijkswaterstaat in de instandhoudingsadvisering. Hans heeft veel ervaring met inspectie en beheer van kunstwerken Life Cycle Assessment (LCA), Life Cycle Management (LCM) en Life Cycle Cost (LCC), risicogestuurd infrabeheer en specifiek bruggen (met name voegovergangen en opleggingen).
 • Wilt u meer informatie?
  Download dan onze brochure

  Geoplan

  Bel mij terug

  Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?