Duur: 1 dag van 9.30 tot 16.30 uur
€ 745,- vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Assetmanagement van de openbare leefomgeving in de praktijk

Risicogestuurd beheer en onderhoud
 • Het risicodenken in het objectbeheer
 • Decompositie van je areaal en objecten
 • Instandhoudingsadvies op basis van FMECA
 • Risicogestuurd inspecteren en de CUR-aanbeveling 117

Beschrijving

Aanleiding

In Nederland is ‘assetmanagement’ in de afgelopen paar jaar een belangrijk thema geworden in het beheer van de openbare ruimte. Er wordt veel geschreven over een goed georganiseerd beheer en onderhoud. Er zijn in de markt inmiddels diverse managementsystemen en digitale tools te verkrijgen. Maar hoe kom je nu daadwerkelijk verder? Hoe maak je van een relatief abstract thema dat veelal betrekking heeft op strategie, organisatie en beleid een concreet en werkbaar instrument om je areaal te beheren en het onderhoud programmeren? Daar gaat het dan om in deze cursus; de daadwerkelijke toepassing van het risicodenken.

Inhoud

In de cursus maakt u kennis met de toepassing van een risicogestuurde werk- en denkwijze. De cursusdag start met een korte verkenning van de assetmanagementprocessen vanuit een strategisch en tactisch oogpunt. Na deze introductie stappen de docenten over op de praktische vertaalslag. Daarin komen zaken aan bod als:

 • Het managen van objectdata en de decompositie volgens NEN 2726-4
 • Het risicogestuurd inspecteren en de verschillen tussen schouw, toestandsinspecties en conditiemetingen
 • Het belang van de risicoanalyses (met zaken FMECA en RAMSSHE€P-afwegingen)
 • De optimalisatie van het beheer en onderhoud

Tot slot gaat de cursus nog in de mogelijkheden om de instandhoudingsadvisering nog kan worden gecombineerd met bredere opgaven, zoals klimaatadaptatie, veiligheid en duurzaamheid.

Doelgroep

 • Assetmanagers en (object)beheerders van de overheid (Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en gemeenten)
 • Aannemers beheer en onderhoud openbare ruimte, infrastructuur en kunstwerken
 • Medewerkers van adviesbureaus voor openbare ruimte en infrastructuur