Asbest in bodem, grond en puin

In één dag op hoogte van het actuele asbestbeleid en de praktische toepassing

In het verleden is asbest veel gebruikt voor het verharden van wegen en paden en werden er gaten gedicht met asbesthoudend materiaal. Ook komt het regelmatig voor dat onverwacht asbest wordt aangetroffen in puin.

  • Asbestnormering
  • Asbest (water)bodemonderzoek
  • Bepaling van de saneringsnoodzaak
  • Alle relevante wetgeving

Inhoud

Het is belangrijk om op een verantwoorde en veilige manier met asbest in bodem, grond en puin om te gaan. Maar hoe? We hebben inmiddels een complex systeem van verschillende wetten die toezien op (het verwijderen van) asbest. Het is moeilijk het overzicht te houden welke wetten van toepassing zijn, welke jurisprudentie van toepassing is, maar ook wat dat voor jou in je werk betekent.

De cursus geeft een compleet beeld van het beleid en vooral de vertaling daarvan naar de dagelijkse praktijk op het gebied van asbest in bodem, waterbodem, grond, baggerspecie, puin en puingranulaat. In de cursus wordt onder andere ingegaan op asbestnormering, asbest (water)bodemonderzoek en de relatie met regulier bodemonderzoek. Ook gaan we in op de bepaling van de saneringsnoodzaak en -urgentie van asbestbodemverontreiniging en de toepassing van het milieuhygiënisch saneringscriterium.

Verder gaan we in op de inhoud en toepassing van de NEN-protocollen voor asbest en de afstemming met het NEN-protocol voor bodemonderzoek. In de cursus is ook aandacht voor opslag, transport en reiniging van asbesthoudende bulkmaterialen en de relatie tussen asbest in de bodem en asbest in wegen en erfverhardingen. Bij deelname aan de cursus ontvang je het boek ‘Asbestfeiten’.

Voor wie

De cursus is bedoeld voor medewerkers bodem en milieu van diverse organisaties die op de hoogte wensen te zijn van het beleid van asbest in bodem en de betekenis daarvan in de dagelijkse praktijk, zoals milieu(beleids)medewerkers van gemeente, provincies, waterschappen en rijk. Ook geschikt voor milieutechnische medewerkers, adviseurs en bodemspecialisten bij omgevingsdiensten en advies- en ingenieursbureau en bodem- en milieudeskundigen bij ontwikkelings- en bouwmaatschappijen.

“Goede interactieve cursus waarbij de kaders helder beschreven worden.”

Programma

  • Algemene inleiding asbest
  • Juridisch kader asbest in bodem
  • Technisch kader asbest in bodem
  • Bodemonderzoek en sanering
  • Actualiteiten

Docent

  • ir. D.J. (David) van den Burg is adviseur/partner van Ambiënt B.V.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?