Asbest in bodem, grond en puin

In een dag op de hoogte van het actuele asbestbeleid en de praktische toepassing ervan

In het verleden is asbest veel gebruikt voor het verharden van wegen en paden en werden gaten gedicht met asbesthoudend materiaal. Ook komt het regelmatig voor dat onverwacht asbest wordt aangetroffen in puin. Belangrijk om dan op een verantwoorden en veilige manier hiermee om te gaan. Maar hoe? We hebben inmiddels een complex systeem van verschillende wetten die toezien op (het verwijderen van) asbest. Het is moeilijk het overzicht te houden welke wetten van toepassing, welke jurisprudentie van toepassing is, maar vooral ook wat dat voor u in de dagelijkse praktijk betekend.

 • Asbestnormering
 • Asbest(water)bodemonderzoek
 • Bepaling van de saneringsnoodzaak en urgentie van asbestbodemverontreiniging en de toepassing van het milieu hygiënisch saneringscriterium

Inhoud

De cursus geeft een compleet beeld van het beleid en vooral de vertaling daarvan naar de dagelijkse praktijk op het gebied van asbest in bodem, waterbodem, grond, baggerspecie, puin en puingranulaat. In de cursus wordt onder andere ingegaan op de volgende onderwerpen:

 • Asbestnormering
 • Asbest en het Landsdekkend beeld
 • Asbest(water) bodemonderzoek en de relatie met regulier bodemonderzoek
 • Bepaling van de saneringsnoodzaak en -urgentie van asbestbodemverontreiniging
 • De toepassing van het milieuhygiënisch saneringscriterium
 • Opslag, transport en reiniging van asbesthoudende bulkmaterialen
 • De relatie tussen asbest in de bodem en asbest in wegen en erfverhardingen
 • De inhoud en toepassing van de NEN-protocollen voor asbest (NEN 5707, o-NEN 5897 en NTA 5727) en de afstemming met het NEN-protocol voor bodemonderzoek (NEN 5740)

Voor wie

De cursus is bedoeld voor medewerkers bodem en milieu van diverse organisaties die op de hoogte wensen te zijn van het beleid van asbest in bodem en de betekenis daarvan in de dagelijkse praktijk, zoals:

 • Milieu(beleids)medewerkers van gemeente, milieudiensten, provincies, waterschappen en rijk
 • Milieutechnische medewerkers, adviseurs en bodemspecialisten bij omgevingsdiensten en advies- en ingenieursbureau
 • Bodem- en milieudeskundigen bij ontwikkelings- en bouwmaatschappijen

Bij deelname aan de cursus ontvangt u gratis het boek ‘Asbestfeiten’.

Programma

 • Algemene inleiding asbest
 • Juridisch kader asbest in bodem
 • Technisch kader asbest in bodem
 • Bodemonderzoek en sanering
 • Actueel

Docent

 • D.J. (David) van den Burg is adviseur/partner van Ambiënt B.V. en heeft de totale beleidsverandering Asbest gecoördineerd bij Rijksoverheid.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?