Duur: 1 dag van 9.30 tot 16.30 uur
€ 745 vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Van APV naar Omgevingsplan

Gevolgen van de Omgevingswet voor de inhoud van gemeentelijke verordeningen
  • De huidige relatie tussen gemeentelijke verordeningen en het bestemmingsplan
  • De inhoud van het omgevingsplan
  • Vooruitblik Omgevingswet

Beschrijving

Met de komst van de Omgevingswet gaat er veel veranderen wat betreft inhoud en de toepassing van gemeentelijke verordeningen, zoals de Algemene Plaatselijke Verordening. Nu al is vaak onduidelijk welke zaken in een gemeentelijke verordening kunnen worden geregeld en wat voor gevolgen dit heeft voor de inhoud van het bestemmingsplan.  Bovendien is het de bedoeling dat gemeentelijke verordeningen voor een belangrijk gedeelte opgaan in het omgevingsplan.

Onder het huidige recht blijkt de relatie tussen gemeentelijke verordeningen en het bestemmingsplan al problematisch. De Raad van State vernietigt veel bestemmingsplannen, juist omdat de gemeenteraad ervan uitgaat dat bepaalde onderwerpen niet in het bestemmingsplan hoeven te worden geregeld, omdat hetzelfde onderwerp al in een gemeentelijke verordening is geregeld, zoals de Algemene plaatselijke verordening (APV) of een verordening op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer dan wel een verordening op grond van de Wet geurhinder en veehouderij. geregeld in het bestemmingsplan.

Zaak dus voor eenieder die betrokken is bij het maken en beoordelen van bestemmingsplannen om inzicht te krijgen in deze materie, zodat bij het opstellen van bestemmingsplannen al rekening kan worden gehouden met de inhoud van gemeentelijke verordeningen zoals de APV. De inhoud van het bestemmingsplan wordt daardoor juridisch in beroepsprocedures beter houdbaar. Wellicht kan bij het opstellen van de regels van nieuwe bestemmingsplannen al worden vooruitgelopen op de nieuwe Omgevingswet.

Inhoud
In de cursus wordt de verhouding tussen het bestemmingsplan en lokale verordeningen behandeld. Ook biedt de cursus inzicht aan bestemmingsplanmakers (juristen en planologen) met welke verordeningen bij het maken van bestemmingsplannen rekening moet worden gehouden en op welke wijze dat dient te gebeuren.

Doelgroep
De cursus bestemd voor een ieder die betrokken is bij het opstellen of interpreteren van bestemmingsplannen. Voor deelname aan de cursus wordt basiskennis van bestemmingsplannen verwacht.