Duur: 1 dag van 9.30 tot 16.30 uur
€ 745,- vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Afvalstoffen: Melden & Registreren

Handvatten voor de zeer complexe materie
  • Casus als rode draad
  • Gewijzigde Besluit- en Regelgeving
  • Verplichtingen en reikwijdte

Beschrijving

Aanleiding
Iedereen die met afvalstoffen werkt weet dat het melden, registeren en beheer van alle data een complexe materie is. Bij bedrijven en diensten blijkt nogal eens dat maar een paar ervaren medewerkers op de hoogte zijn van de systematiek. Als die ziek zijn of weggaan, zitten de collega’s met de handen in het haar. Maar ook zien we vaak dat men denkt dat alles goed gaat tot tijdens een handhavende controle blijkt dat er zelfs ongemerkt strafbare feiten zijn en worden gepleegd. Vanaf 1 januari 2005 zijn het Besluit en de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen in werking getreden.

In 2008 en 2009 is de hierin opgenomen meld- en registratiesystematiek geëvalueerd door het Ministerie van VROM, het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, de provincies en het bedrijfsleven. Als gevolg van deze evaluatie is een groot aantal wijzigingen doorgevoerd. Het gewijzigde Besluit en de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen zijn op 1 januari 2011 in werking getreden.

Inhoud
Niet alleen de verplichtingen zijn gewijzigd, het betreft ook de reikwijdte. Zo zijn bijvoorbeeld ook alle gemeenten en de kleinere bedrijven, die zich bezig houden met het sorteren van bouw- en sloopafval en het composteren van groenafval, vanaf 1 januari 2011, meldingsplichtig.

Doelgroep
De training is geschikt als u zich bezighoudt met het handhaven van milieuwetgeving, het ontdoen van afvalstoffen, het transporteren van of ontvangen (be- en verwerken) van afvalstoffen en indien u adviseur bent.