Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Afvalstoffen: melden & registreren

Systematiek melden en registreren van afvalstoffen

Iedereen die met afvalstoffen werkt weet dat het melden, registeren en beheer van alle data een complexe materie is. Bij bedrijven en diensten blijkt nogal eens dat maar een paar ervaren medewerkers op de hoogte zijn van de systematiek. Ook zien we vaak dat men denkt dat alles goed gaat tot tijdens een handhavende controle blijkt dat er zelfs ongemerkt strafbare feiten zijn en worden gepleegd. Zo zijn bijvoorbeeld ook alle gemeenten en de kleinere bedrijven, die zich bezig houden met het sorteren van bouw- en sloopafval en het composteren van groenafval, meldingsplichtig.

 • Melden van afvalstoffen (AMICE)
 • Gewijzigde Besluit- en Regelgeving
 • Casus als rode draad

Inhoud

Tijdens de cursus wordt aan de hand van een centrale casus alle relevante aspecten behandeld. We behandelen de wet- en regelgeving, de systematiek van afvalstoffen, maar ook het melden van afvalstoffen in AMICE. De praktijk staat centraal in deze cursus: na afloop weet u waar u aan toe bent op het gebied van afvalstoffen.

Voor wie

De cursus is geschikt als u zich bezighoudt met het handhaven van milieuwetgeving, het ontdoen van afvalstoffen, het transporteren van of ontvangen (bewerken en verwerken) van afvalstoffen en indien u adviseur bent.

Docent

 • (Hans) Neele is inhoudelijk specialist afvalstoffen bij Afvalstoffen.nl.

Programma

Gedurende de dag worden alle onderwerpen aan de hand van een casus behandeld. Deze casus loopt als een rode draad door het programma. Daarbij komen de volgende aspecten aan de orde:

Ochtend

 • De relevante wet- en regelgeving
 • De basissystematiek
 • Reikwijdte Besluit met de rollen en trajecten
 • Afvalstroomnummers
 • Route-inzameling  inzamelaarsregeling
 • Regeling Eural Melden (wanneer, hoe, wat)

Middag

 • De Begeleidingsbrief Regeling VIHB
 • De wijzigingen in het Besluit en Regeling melden AMICE

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?