Duur: 2 dagen van 9.30 tot 16.30 uur
€ 1.445,- vrijgesteld van BTW
Faciliteiten

 

Actuele regelgeving en jurisprudentie RO

Snel op de hoogte van de meest recente ontwikkeling in het ruimtelijke ordeningsrecht
  • Actuele jurisprudentie omgevingsrecht
  • Alle relevante wijzigingen op een rij
  • Gevolgen voor de praktijk
  • Vooruitblik naar de Omgevingswet

Beschrijving

Aanleiding
De wet- en regelgeving en de jurisprudentie in de ruimtelijke ordening staan niet stil. Na de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), wordt er nu druk gebouwd aan de Omgevingswet. Ook is er al weer enige tijd een nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening en de nieuwe openbare voor¬bereidingsprocedure en zijn er ontwikkelingen op het terrein van de Woningwet en het Bouwbesluit. In feite is in korte tijd het hele RO-instrumentarium veranderd. Ook worden verschillende beleidsvelden meer op elkaar afgestemd. Milieu en ruimtelijke ordening zijn steeds meer met elkaar verbonden. Onderwerpen als water, geluid, externe veiligheid, natuurbescherming en luchtkwaliteit zijn van grote invloed op het ruimtelijke beleid en regelgeving.

Inhoud
De cursus beoogt antwoord te geven op de volgende vragen:

  • Met welke nieuwe jurisprudentie moet ik rekening houden
  • Wat is veranderd en wat gaat er nog veranderen
  • Wat betekent dit voor mijn praktijk
  • Welke lijn zit er in de jurisprudentie

Doelgroep
Deze juridische cursus is bestemd voor personen die reeds enkele jaren werkzaam zijn op het vakgebied van de ruimtelijke ordening, waaronder:

  • (Juridisch) beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, bouw en woningtoezicht van Rijk, provincie of gemeente
  • Medewerkers van adviesbureaus, projectontwikkelaars en advocatenkantoren