Actualiteiten wetgeving grondbeleid

Het actuele juridische grondbeleidsinstrumentarium

De wet- en regelgeving van het grondbeleid is sterk in ontwikkeling. Er wordt continu gewerkt aan de modernisering van het instrumentarium, onder meer in verband met de Omgevingswet en de Aanvullingswet grondeigendom.

 • Kostenverhaal onder de Aanvullingswet grondeigendom
 • PPS: staatssteun en aanbesteding
 • Grondverwerving en gronduitgifte
 • Btw, BCF, overdrachtsbelasting en vennootschapsbelasting

Inhoud

De gemeente kan zelf de grondproductie ter hand nemen met inkoop, bewerking en verkoop. Ook heeft de gemeente volop mogelijkheden voor het maken van privaatrechtelijke afspraken tussen overheden en marktpartijen over risicodragende samenwerking, ontwikkelingsvoorwaarden en kostenverdelingen. Als partijen er onderling toch niet uitkomen, kan de gemeente langs private weg kosten verhalen via een anterieure grondexploitatieovereenkomst. Als dat niet lukt dan is er de mogelijkheid kosten te verhalen via een exploitatieplan.

Deze cursus behandelt de belangrijkste actualiteit in het grondbeleid, zoals grondverwerving, kostenverhaal, publiek-private samenwerkingsmodellen en de toepassing van regels rond aanbesteden en staatssteun, contractvorming en fiscale aspecten. Ten aanzien van ieder onderwerp komt de meest recente jurisprudentie aan bod en worden de laatste ontwikkelingen op het gebied van wetgeving behandeld.

Voor wie

De cursus is bestemd voor medewerkers van:

 • Overheden (afdelingen grondbeleid, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en bouw).
 • Woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, bouwbedrijven en vastgoedbeheerders.
 • Makelaarskantoren, advocatenkantoren en adviesbureaus.

Basiskennis van ‘grondbeleid’ is vereist. Indien dat niet het geval is raden we u aan eerst de Basiscursus Grondbeleid te volgen.

Cursusdagen

Voorjaar 2022

 • 19 mei, 2 juni 202

Programma

Dag 1

 • Ontwikkelingen van grondbeleid en instrumentarium
 • Gemeentelijke contractvorming
 • PPS: staatssteun en aanbesteding

Dag 2

 • Grondverwerving
 • Kostenverhaal in de Wro en onder de Omgevingswet
 • Fiscale aspecten grondbeleid

Docenten

 • Drs. D. (Dieks) Boswinkel is director bij PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs te Hengelo.
 • mr. I.R. (Ines) Keetell-Homringhausen is directeur en juridisch consultant bij Kleine Beer Vastgoedjuristen en consultants in Amersfoort.
 • drs. H.G.M. (Harry) Nijland verzorgt onderwijs & publicaties, doet onderzoek en adviseert overheden rond grondbeleid, kostenverhaal en grondexploitaties, vanuit Newland Kennistransfer.
 • mr. A. (Arjen) de Snoo is advocaat bij DLA Piper.
 • mr. S. van der Heul is advocaat mededingingsrecht bij Dirkzwager in Arnhem

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?