Actualiteiten omgevingsrecht

Alle jurisprudentie milieu- en RO-recht van 2019 weer op een rij!

Het stelsel van het omgevingsrecht blijft volop in beweging. Op veel deelgebieden volgt de jurisprudentie elkaar op, terwijl milieu en het ruimtelijk bestuursrecht steeds meer met elkaar verbonden raken. Voor een ieder werkzaam in het vakgebied zaak om goed bij te blijven. Belangrijke recente ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld de dienstenrichtlijn, de ontwikkelingen rond stikstof en de kruimelgevallenregeling.

Ook worden verschillende beleidsvelden meer op elkaar afgestemd. Milieu en ruimtelijke ordening zijn richting de Omgevingswet steeds meer met elkaar verbonden. Onderwerpen als water, geluid, externe veiligheid, natuurbescherming en luchtkwaliteit zijn van grote invloed op het ruimtelijke beleid en de regelgeving.

 • Actuele jurisprudentie RO- en milieurecht
 • Van Woningwet en Wro tot milieuaspecten en natuur
 • Gevolgen van ontwikkelingen in de praktijk
 • Nieuw ontwikkelingen Omgevingswet

Inhoud

Reden genoeg om geregeld een stap terug te nemen om eens stil te staan bij alle ontwikkelingen. Om weer overzicht te krijgen voor de gevolgen en mogelijkheden voor uw praktijk. Daar is deze cursus ideaal voor. In één dag bent u geheel bijgepraat over alle ontwikkelingen van grofweg het afgelopen jaar. Na de cursus weet u met welke jurisprudentie u rekening moet houden en welke lijn er in de jurisprudentie zit. U weet wat er veranderd is, wat er gaat veranderen en wat de gevolgen daarvan zijn voor uw praktijk.

In de cursus wordt per deelgebied besproken met welke nieuwe jurisprudentie u rekening moet houden. We behandelen ook de meest recente actualiteiten en welke veranderingen op til zijn. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor uw praktijk en welke lijn zit er in deze ontwikkelingen?

Voor wie

Deze juridische cursus is bestemd voor personen die een aantal jaren werkervaring hebben op het vakgebied van het omgevingsrecht, waaronder (juridisch) beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, milieu, bouw en woningtoezicht van rijk, provincie, omgevingsdienst of gemeente. Ook zeer geschikt voor medewerkers van adviesbureaus, projectontwikkelaars en advocatenkantoren.

Programma

 • Actualiteiten Wro
 • Actualiteiten Wabo
 • Actualiteiten Wet Natuurbescherming
 • Actualiteiten Milieu (geluid, lucht, bodem)
 • Actualiteiten water, externe veiligheid, m.e.r.
 • Omgevingswet: laatste stand van zaken

Docenten

 • mr. R.E. (Robert) Wannink is advocaat ruimtelijk bestuursrecht bij Wannink Advocatuur in Berlicum.
 • mr. E.T. (Eelco) de Jong is advocaat bij Zypp Advocaten in Arnhem.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?