Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Actualiteiten omgevingsrecht

Uitgebreid stilstaan bij de meest recente ontwikkelingen in het omgevingsrecht

Het stelsel van het omgevingsrecht blijft volop in beweging. Op veel deelgebieden volgt de jurisprudentie elkaar op, terwijl milieu en het ruimtelijk bestuursrecht steeds meer met elkaar verbonden raken. Voor een ieder werkzaam in het vakgebied zaak om goed bij te blijven. Belangrijke recente ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld de dienstenrichtlijn, de ontwikkelingen rond  de PAS en de kruimelgevallenregeling. Ook worden verschillende beleidsvelden meer op elkaar afgestemd. Milieu en ruimtelijke ordening zijn richting de Omgevingswet steeds meer met elkaar verbonden. Onderwerpen als water, geluid, externe veiligheid, natuurbescherming en luchtkwaliteit zijn van grote invloed op het ruimtelijke beleid en de regelgeving.

Reden genoeg om geregeld een stap terug te nemen om uitgebreid stil te staan bij alle ontwikkelingen. Om weer overzicht te krijgen voor de gevolgen en mogelijkheden voor uw praktijk. Daar is deze cursus ideaal voor. In twee dagen bent u geheel bijgepraat over alle ontwikkelingen van grofweg het afgelopen jaar. Na de cursus weet u met welke jurisprudentie u rekening moet houden en welke lijn er in de jurisprudentie zit. U weet wat er veranderd is, wat er gaat veranderen en wat de gevolgen daarvan zijn voor uw praktijk.

 • Actuele jurisprudentie RO- en milieurecht
 • Van Woningwet en Wro tot milieuaspecten en natuur
 • Gevolgen van ontwikkelingen in de praktijk
 • Nieuw ontwikkelingen Omgevingswet

Inhoud

De cursus geeft o.a. antwoord op onderstaande vragen:

 • Met welke nieuwe jurisprudentie moet ik rekening houden?
 • Wat is veranderd en wat gaat er nog veranderen?
 • Wat betekent dit voor mijn praktijk?
 • Welke lijn zit er in de jurisprudentie?

Voor wie

Deze juridische cursus is bestemd voor personen die een aantal jaren werkervaring hebben op het vakgebied van het omgevingsrecht, waaronder (juridisch) beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, milieu, bouw en woningtoezicht van rijk, provincie, omgevingsdienst of gemeente. Ook zeer geschikt voor medewerkers van adviesbureaus, projectontwikkelaars en advocatenkantoren.

Cursusdagen

 • Dinsdag 21 mei 2019
 • Dinsdag 28 mei 2019

Programma

Dag 1

 • Actualiteiten Wro inclusief jurisprudentie
 • Actualiteiten Wet Natuurbescherming
 • Actualiteiten Wabo inclusief jurisprudentie

Dag 2

 • Actualiteiten Milieu (geluid, lucht, bodem): jurisprudentie
 • Actualiteiten water, externe veiligheid, m.e.r.: jurisprudentie
 • Omgevingswet: laatste stand van zaken

Docenten

 • mr. R.E. (Robert) Wannink is advocaat ruimtelijk bestuursrecht bij ZYPP Advocaten.
 • mr. E.T. (Eelco) de Jong is advocaat bij ZYPP Advocaten in Arnhem.

Wilt u meer informatie?
Download dan onze brochure

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?