Concentratie ammoniak in lucht met eenderde gestegen

Natuur 3 juli 2019

De ammoniakconcentratie in 82 Nederlandse natuurgebieden is vorig jaar met gemiddeld 35 procent gestegen ten opzichte van 2017, blijkt uit metingen van het RIVM.

De ammoniakconcentratie in de lucht bij Nederlandse natuurgebieden was vorig jaar gemiddeld 35 procent hoger dan in 2017. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu woensdag. De toename van 6,4 naar 8,9 microgram per kubieke meter is vooral het gevolg van het zeer warme, zonnige en droge weer. Hierdoor is veel ammoniak uit mest verdampt. Ammoniak kan de vegetatie in natuurgebieden aantasten.

De maandelijkse metingen door het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (MAN) worden gedaan in 82 natuurgebieden verspreid over het land. De stijging is in vrijwel alle natuurgebieden te zien. Volgens het RIVM sloeg er in 2018 ongeveer 10 procent meer ammoniak neer dan een jaar eerder.

Ammoniak komt op twee manieren terecht in de natuur: door zogenoemde natte depositie (de stof lost op in druppeltjes in de lucht en komt als neerslag naar beneden) en droge depositie (het proces waarbij stoffen door luchtbewegingen op de bodem terechtkomen). Hoewel er in 2018 minder neerslag en dus minder natte depositie was, nam de droge depositie in natuurgebieden flink toe door de hoge concentratie ammoniak in de lucht.

Zo’n 83 procent van de ammoniak in de lucht is afkomstig van de landbouw, zegt een onderzoeker van het RIVM desgevraagd. „Door het neerslaan van ammoniak wordt de natuur als het ware bemest. Er zijn soorten die daardoor harder groeien en andere plantensoorten verdringen.” Onder meer kruiden en heideplanten maken plaats voor soorten als gras.

Het merendeel van alle stikstof die in de Nederlandse natuur neerslaat heeft de vorm van ammoniak, een verbinding van stikstof en waterstof (NH₃). Afgelopen februari bleek dat ondanks de gekrompen veestapel de stikstofuitstoot vorig jaar nog steeds boven het afgesproken Europese plafond lag. Redenen hiervoor waren onder meer de veranderde samenstelling van veevoer, het warme weer en hogere stikstofgehaltes van gras zelf.

Bron: NRC.nl (23 juli 2019)

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?