Hoe afvalwater te lozen?
 • Op de hoogte van de wijzigingen van 1 januari 2013
 • Alle lozingsaspecten van het Activiteitenbesluit
 • Inzicht krijgen in de nieuwe regelgeving rond afvalwater
 • Uitganspunten en principes lozingsrecht

Data en locatie

 • - Datum op aanvraag in

 

Kansen voor duurzaam waterbeheer en klimaatbestendige inrichting
 • Kennis van het ruimtelijk planstelsel, planproces en gebiedsontwikkeling
 • De wateraspecten in relatie tot de ruimtelijke context
 • Een nieuwe roloriëntatie: meedenken vanuit kansen, duurzaam waterbeheer en klimaatbestendig inrichten
 • De consequenties van ruimtelijke keuzes op de waterhuishouding
 • Een offensieve waterstrategie: van ad hoc waterkennis naar een geïntegreerde visie op water en water

Data en locatie

 • - 7 en 14 november 2017 in
  Utrecht
 • - 6 en 13 maart 2018 in
  Utrecht