Leer in een dag een integrale omgevingsvisie op te stellen
 • Achtergrond en positionering
 • Rijks, provinciaal en gemeentelijk niveau
 • Omgevingsvisie en kwaliteit
 • Participatie en co-creatie
 • Met workshop

Data en locatie

 • - 28 november 2017 in
  Utrecht
 • - 7 juni 2018 in
  Utrecht

 

De juridische invulling én dagelijkse praktijk van het omgevingsrecht inclusief vooruitblik naar de Omgevingswet.
 • Wabo, Bor en Activiteitenbesluit
 • Alle milieuthema’s aan bod
 • Wro op hoofdlijnen en doorwerking
 • Overzicht over het gehele omgevingsrecht
 • Focus op doorwerking milieu in RO

Data en locatie

 • - 9, 12 oktober, 2, 9 en 14 november 2017 in
  Utrecht
 • - 29 maart, 5, 12, 19 en 26 april 2018 in
  Utrecht

 

Basisbegrippen en instrumenten van het milieu- en RO-recht
 • Overzicht van het gehele omgevingsrecht
 • Samenhang tussen de deelgebieden
 • Basisbegrippen uitgelegd

Data en locatie

 • - 19 december 2017 in
  Utrecht
 • - 17 april 2018 in
  Utrecht

 

Compleet overzicht wet- en regelgeving RO
 • Compleet overzicht Ruimtelijk Ordeningsrecht
 • Bestemmingsplan en projectbesluit
 • Bouwen onder de Wabo
 • Doorkijk naar de Omgevingswet

Data en locatie

 • - 2, 9 en 16 november 2017 in
  Utrecht
 • - 12, 19 en 26 april 2018 in
  Utrecht

 

Beginselen van het maken en beoordelen van omgevingsplannen
 • Wettelijke kader
 • Gezamenlijk opzetten van verbeelding
 • Juridische en digitale aspecten

Data en locatie

 • - 3 en 10 oktober 2017 in
  Utrecht
 • - 3 en 10 april 2018 in
  Utrecht

 

1 2 3 4