Ecologische onderbouwing van studies naar effecten op beschermde soorten en Natura 2000-gebieden
 • Ecologie en wetgeving in samenhang
 • Wettelijk kader: Wet natuurbescherming
 • Programma Aanpak Stikstof (PAS)
 • Best practices

Data en locatie

 • - 16 en 23 november 2017 in
  Utrecht
 • - 31 mei en 7 juni 2018 in
  Utrecht

 

In één dag alle wijzigingen
 • Alle wijzigingen ten opzichte van het oude stelsel
 • Gebiedsbescherming en soortenbescherming
 • Anticiperen op de Omgevingswet
 • Kader: Europese regelgeving

Data en locatie

 • - 28 november 2017 in
  Utrecht