De juridische invulling én dagelijkse praktijk van het omgevingsrecht inclusief vooruitblik naar de Omgevingswet.
 • Wabo, Bor en Activiteitenbesluit
 • Alle milieuthema’s aan bod
 • Wro op hoofdlijnen en doorwerking
 • Overzicht over het gehele omgevingsrecht
 • Focus op doorwerking milieu in RO

Data en locatie

 • - 9, 12 oktober, 2, 9 en 14 november 2017 in
  Utrecht
 • - 29 maart, 5, 12, 19 en 26 april 2018 in
  Utrecht

 

Basisbegrippen en instrumenten van het milieu- en RO-recht
 • Overzicht van het gehele omgevingsrecht
 • Samenhang tussen de deelgebieden
 • Basisbegrippen uitgelegd

Data en locatie

 • - 19 december 2017 in
  Utrecht
 • - 17 april 2018 in
  Utrecht

 

Inzicht in de hoofdlijnen van het milieurecht en de plaats ervan binnen het omgevingsrecht
 • Met doorkijkjes naar de Omgevingswet
 • De plaats van milieurecht binnen het omgevingsrecht
 • Belangrijkste milieuwetten en uitvoeringsbesluiten
 • De actuele (beleids)ontwikkelingen

Data en locatie

 • - 27 en 28 november, 12 en 14 december in
  Utrecht
 • - 15, 22, 29 mei en 12 juni 2018 in
  Utrecht

 

Wat betekent de agrarische regelgeving in de praktijk?
 • Actuele regelgeving zoals Activiteitenbesluit, Wet Geurhinder en veehouderij, Besluit emissiearme huisvesting en de Natuurbeschermingswet
 • Een must voor milieuprofessionals in de agrarische sector
 • Deskundige en praktijkgerichte docent

Data en locatie

 • - 21 november 2017 in
  Utrecht
 • - 15 mei 2018 in
  Utrecht