Inbrengen & vasthouden van duurzaamheidsambities
 • Word gesprekpartner op niveau
 • De speelruimte in het krachtenveld
 • Klimaat- en energiebeleid
 • Analyse, actoren en ambitie verbinden

Data en locatie

 • - 16 en 23 november 2017 in
  Utrecht
 • - 27 maart en 3 april 2018 in
  Utrecht

 

Praktische toepassing van de vernieuwde versie PGS 15
 • Nieuwste versie PGS 15 september 2016
 • ADR en gevarenklassen
 • Compartimentering
 • Toepassing bij vergunningverlening
 • Relaties met milieu-, arbo- en bouwregelgeving

Data en locatie

 • - 9 november 2017 in
  Utrecht
 • - 17 mei 2018 in
  Utrecht

 

Een eendaagse cursus over de toepassing van het Groene Boekje in de praktijk
 • Praktische toepassing
 • Kernbegrippen
 • Juridische verankering milieuzonering
 • Functiemenging
 • Stappenplannen

Data en locatie

 • - 18 mei 2017 in
  Utrecht

 

1 2