Overzicht van de instrumenten bij naleving, toezicht, controle en handhaving van bouwregelgeving
 • Compleet overzicht van het juridische instrumentarium
 • Directe koppeling met de praktijk
 • Alle relevante onderwerpen, zoals bestuursdwang, dwangsom en rechtsbescherming

Data en locatie

 • - 12 en 19 december 2017 in
  Utrecht
 • - 29 mei en 5 juni 2018 in
  Utrecht

 

Compleet overzicht van de bestuursrechtelijke handhavingsaspecten
 • Relatie tussen Awb, Wabo en bijzondere omgevingswetten
 • Bestuursrechtelijke mogelijkheden en beperkingen
 • Alle relevante en actuele ontwikkelingen

Data en locatie

 • - 7 november 2017 in
  Utrecht
 • - 17 mei 2018 in
  Utrecht