Overzicht van de instrumenten bij naleving, toezicht, controle en handhaving van bouwregelgeving
  • Compleet overzicht van het juridische instrumentarium
  • Directe koppeling met de praktijk
  • Alle relevante onderwerpen, zoals bestuursdwang, dwangsom en rechtsbescherming

Data en locatie

  • - 12 en 19 december 2017 in
    Utrecht
  • - 29 mei en 5 juni 2018 in
    Utrecht