De complete inleiding in het gemeentelijk grondbeleid
 • Hoofdlijnen van het (gemeentelijk) grondbeleid
 • Kostenverhaal en de Grondexploitatiewet
 • Algemeen verbintenissenrecht
 • Gronduitgifte
 • Ruimtelijke planvorming en planschade
 • Aanbesteden en staatssteun in relatie tot grondbeleid

Data en locatie

 • - 7, 14, 21 en 28 november 2017 in
  Utrecht
 • - 29 maart, 5, 12, 19 april 2018 in
  Utrecht

 

In twee dagen alle basisprincipes van planeconomie
 • Alle relevante theorie over grondexploitatie
 • De financieel economische planbegeleiding
 • Vastgoed en risicomanagement
 • Inclusief workshop

Data en locatie

 • - 30 november en 7 december in
  Utrecht
 • - 17 en 24 mei 2018 in
  Utrecht

 

Onteigening

€ 1.445,-

Het actuele onteigeningsrecht in samenhang met andere wettelijke instrumenten
 • Inclusief Aanvullingswet Grondeigendom
 • De administratieve onteigeningsprocedure
 • Toepassing Handreiking Administratieve onteigeningsprocedure
 • Onteigening en kostenverhaal
 • Gerechtelijke procedure en schadeloosstelling

Data en locatie

 • - 8 en 9 november 2017 in
  Amsterdam

 

Grondslag en actualiteiten van planschade en nadeelcompensatie
 • Recente ontwikkelingen en actuele jurisprudentie
 • Risicomanagement en schadebeperkend handelen
 • Ruimte voor uw praktijksituaties

Data en locatie

 • - 9 oktober 2017 in
  Utrecht
 • - 17 april 2018 in
  Utrecht

 

1 2