De juridische invulling én dagelijkse praktijk van het omgevingsrecht inclusief vooruitblik naar de Omgevingswet.
 • Wabo, Bor en Activiteitenbesluit
 • Alle milieuthema’s aan bod
 • Wro op hoofdlijnen en doorwerking
 • Overzicht over het gehele omgevingsrecht
 • Focus op doorwerking milieu in RO

Data en locatie

 • - 9, 12 oktober, 2, 9 en 14 november 2017 in
  Utrecht
 • - 29 maart, 5, 12, 19 en 26 april 2018 in
  Utrecht

 

De complete inleiding in het gemeentelijk grondbeleid
 • Hoofdlijnen van het (gemeentelijk) grondbeleid
 • Kostenverhaal en de Grondexploitatiewet
 • Algemeen verbintenissenrecht
 • Gronduitgifte
 • Ruimtelijke planvorming en planschade
 • Aanbesteden en staatssteun in relatie tot grondbeleid

Data en locatie

 • - 7, 14, 21 en 28 november 2017 in
  Utrecht
 • - 29 maart, 5, 12, 19 april 2018 in
  Utrecht

 

In twee dagen alle basisprincipes van planeconomie
 • Alle relevante theorie over grondexploitatie
 • De financieel economische planbegeleiding
 • Vastgoed en risicomanagement
 • Inclusief workshop

Data en locatie

 • - 30 november en 7 december in
  Utrecht
 • - 17 en 24 mei 2018 in
  Utrecht

 

Kansrijk verbinden van het sociale en fysieke domein
 • Zeer geschikt als incompanycursus met uw collega's sociaal domein!
 • Handvatten voor integrale ruimtelijke ontwikkeling
 • Verbinding tussen ruimtelijke ontwikkeling en sociaal domein
 • Ruimte voor eigen casuïstiek
 • Gevolgen decentralisaties zorg, welzijn en Wmo
 • Scheiden van wonen en zorg
 • Lokale verantwoordelijkheid voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang

Data en locatie

 • - 12 oktober en 9 november 2017 in
  Leusden
 • - 15 maart en 26 april 2018 in
  Utrecht

 

1 2 3