Kansrijk verbinden van het sociale en fysieke domein
 • Zeer geschikt als incompanycursus met uw collega's sociaal domein!
 • Handvatten voor integrale ruimtelijke ontwikkeling
 • Verbinding tussen ruimtelijke ontwikkeling en sociaal domein
 • Ruimte voor eigen casuïstiek
 • Gevolgen decentralisaties zorg, welzijn en Wmo
 • Scheiden van wonen en zorg
 • Lokale verantwoordelijkheid voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang

Data en locatie

 • - 12 oktober en 9 november 2017 in
  Leusden
 • - 15 maart en 26 april 2018 in
  Utrecht

 

Kansen voor duurzaam waterbeheer en klimaatbestendige inrichting
 • Kennis van het ruimtelijk planstelsel, planproces en gebiedsontwikkeling
 • De wateraspecten in relatie tot de ruimtelijke context
 • Een nieuwe roloriëntatie: meedenken vanuit kansen, duurzaam waterbeheer en klimaatbestendig inrichten
 • De consequenties van ruimtelijke keuzes op de waterhuishouding
 • Een offensieve waterstrategie: van ad hoc waterkennis naar een geïntegreerde visie op water en water

Data en locatie

 • - 7 en 14 november 2017 in
  Utrecht
 • - 6 en 13 maart 2018 in
  Utrecht