Handvatten voor de toepassing van duurzaam bouwen in uw gemeentelijke praktijk
 • Breed gamma aan onderwerpen
 • Na twee dagen bent u bij op een breed terrein
 • Inhoudelijke verdieping
 • Kennismaking met het instrumentarium
 • Implementatie en proces

Data en locatie

 • - 3 en 10 april 2018 in
  Utrecht

 

Inbrengen & vasthouden van duurzaamheidsambities
 • Word gesprekpartner op niveau
 • De speelruimte in het krachtenveld
 • Klimaat- en energiebeleid
 • Analyse, actoren en ambitie verbinden

Data en locatie

 • - 16 en 23 november 2017 in
  Utrecht
 • - 27 maart en 3 april 2018 in
  Utrecht

 

Kansen voor duurzaam waterbeheer en klimaatbestendige inrichting
 • Kennis van het ruimtelijk planstelsel, planproces en gebiedsontwikkeling
 • De wateraspecten in relatie tot de ruimtelijke context
 • Een nieuwe roloriëntatie: meedenken vanuit kansen, duurzaam waterbeheer en klimaatbestendig inrichten
 • De consequenties van ruimtelijke keuzes op de waterhuishouding
 • Een offensieve waterstrategie: van ad hoc waterkennis naar een geïntegreerde visie op water en water

Data en locatie

 • - 7 en 14 november 2017 in
  Utrecht
 • - 6 en 13 maart 2018 in
  Utrecht