Advisering, vergunningverlening, toezicht en handhaving op gebied van brandveiligheid
 • Inzicht in systematiek brandveiligheid
 • Begrippen en principes brandveiligheid
 • Regelgeving: Bouwbesluit 2012
 • Toezicht & handhaving en veiligheidsbeheersystemen
 • Uitvoering in de praktijk: bouwen, installatie, organisatie (BIO)
 • Ook voor gebouwbeheerders

Data en locatie

 • - 9, 16 en 23 november in
  Utrecht
 • - 5, 12 en 19 april 2018 in
  Utrecht

 

Actualiteiten rond de Wabo richting de Omgevingswet
 • Laatste wijzigingen en jurisprudentie Wabo, Bor en Mor
 • Focus op bouwprojecten
 • Inleidend op de Omgevingswet
 • Hoog gewaardeerde docent

Data en locatie

 • - 28 november 2017 in
  Utrecht
 • - 7 juni 2018 in
  Utrecht

 

Kansrijk verbinden van het sociale en fysieke domein
 • Zeer geschikt als incompanycursus met uw collega's sociaal domein!
 • Handvatten voor integrale ruimtelijke ontwikkeling
 • Verbinding tussen ruimtelijke ontwikkeling en sociaal domein
 • Ruimte voor eigen casuïstiek
 • Gevolgen decentralisaties zorg, welzijn en Wmo
 • Scheiden van wonen en zorg
 • Lokale verantwoordelijkheid voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang

Data en locatie

 • - 12 oktober en 9 november 2017 in
  Leusden
 • - 15 maart en 26 april 2018 in
  Utrecht

 

Overzicht van de instrumenten bij naleving, toezicht, controle en handhaving van bouwregelgeving
 • Compleet overzicht van het juridische instrumentarium
 • Directe koppeling met de praktijk
 • Alle relevante onderwerpen, zoals bestuursdwang, dwangsom en rechtsbescherming

Data en locatie

 • - 12 en 19 december 2017 in
  Utrecht
 • - 29 mei en 5 juni 2018 in
  Utrecht

 

1 2