Basiscursus Bodem

€ 2.245,-

Dé basiscursus in het werkveld bodem
 • Breed overzicht van het werkveld bodem
 • Ideaal voor instromers en als opfriscursus
 • Alle fasen in het proces bodem
 • Recente vernieuwingen

Data en locatie

 • - 26, 28 sept. 3 en 5 okt. in
  Utrecht
 • - 13, 20, 27 maart en 10 april in
  Utrecht

 

Inzicht in de regels voor toepassen van grond, bagger en bouwstoffen
 • Hoofdlijnen Besluit bodemkwaliteit
 • Samenhangen herkennen
 • Consequenties voor de praktijk
 • Inhoud Kwalibo-regeling

Data en locatie

 • - 2 en 9 november 2017 in
  Utrecht
 • - 6 en 13 maart 2018 in
  Utrecht

 

In een dag op hoogte van het actuele asbestbeleid en de praktische toepassing ervan
 • Asbestnormering
 • Asbest(water)bodemonderzoek
 • Bepaling van de saneringsnoodzaak en urgentie van asbestbodemverontreiniging en de toepassing van het milieu hygiënisch saneringscriterium

Data en locatie

 • - 12 oktober 2017 in
  Utrecht
 • - 26 april 2018 in
  Utrecht

 

Vanuit de praktijk de daadwerkelijke knelpunten van bodemonderzoek en sanering benoemd en behandeld
 • Overzicht relevante regelgeving
 • (Innovatief) bodemonderzoek en risicobeoordeling
 • In situ technieken en haalbaarheid
 • Functiegerichte sanering

Data en locatie

 • - 7 en 14 december 2017 in
  Utrecht
 • - 8 en 15 maart 2018 in
  Utrecht