Leer in een dag een integrale omgevingsvisie op te stellen
 • Achtergrond en positionering
 • Rijks, provinciaal en gemeentelijk niveau
 • Omgevingsvisie en kwaliteit
 • Participatie en co-creatie
 • Met workshop

Data en locatie

 • - 28 november 2017 in
  Utrecht
 • - 7 juni 2018 in
  Utrecht

 

Beginselen van het maken en beoordelen van omgevingsplannen
 • Wettelijke kader
 • Gezamenlijk opzetten van verbeelding
 • Juridische en digitale aspecten

Data en locatie

 • - 3 en 10 oktober 2017 in
  Utrecht
 • - 3 en 10 april 2018 in
  Utrecht

 

Opstellen ruimtelijke plannen in de praktijk
 • Oefenen in het maken van planregels
 • Inzicht in de samenhang tussen planregels en de verbeelding
 • Op de hoogte van de laatste jurisprudentie en wetgeving
 • Voorsorteren op de Omgevingswet

Data en locatie

 • - 31 oktober en 7 november 2017 in
  Utrecht
 • - 17 en 24 april 2018 in
  Utrecht

 

Grijze, groene en blauw thema’s bij het maken en toetsen van bestemmingsplannen
 • Alle relevante thema’s
 • Actuele jurisprudentie
 • Uw plannen klaar voor de Raad van State
 • Vooruitblik: wat wordt straks in de Omgevingswet gevraagd?

Data en locatie

 • - 30 november en 7 december in
  Utrecht
 • - 31 mei en 7 juni 2018 in
  Utrecht

 

Gevolgen van de Omgevingswet voor de inhoud van gemeentelijke verordeningen
 • De huidige relatie tussen gemeentelijke verordeningen en het bestemmingsplan
 • De inhoud van het omgevingsplan
 • Vooruitblik Omgevingswet

Data en locatie

 • - 7 december 2017 in
  Utrecht
 • - 20 maart 2018 in
  Utrecht