Basisbegrippen en instrumenten van het milieu- en RO-recht
 • Overzicht van het gehele omgevingsrecht
 • Samenhang tussen de deelgebieden
 • Basisbegrippen uitgelegd

Data en locatie

 • - 19 december 2017 in
  Utrecht
 • - 17 april 2018 in
  Utrecht

 

Beginselen van het maken en beoordelen van omgevingsplannen
 • Wettelijke kader
 • Gezamenlijk opzetten van verbeelding
 • Juridische en digitale aspecten

Data en locatie

 • - 3 en 10 oktober 2017 in
  Utrecht
 • - 3 en 10 april 2018 in
  Utrecht

 

De actuele discussie rond luchtkwaliteit
 • Fijnstof en NOx centraal
 • Gezondheidseffecten, modelering, regelgeving en maatregelen
 • Inzicht in aanpak luchtkwaliteitsbeleid

Data en locatie

 • - 6 en 13 maart 2018 in
  Utrecht

 

Handvatten voor de toepassing van duurzaam bouwen in uw gemeentelijke praktijk
 • Breed gamma aan onderwerpen
 • Na twee dagen bent u bij op een breed terrein
 • Inhoudelijke verdieping
 • Kennismaking met het instrumentarium
 • Implementatie en proces

Data en locatie

 • - 3 en 10 april 2018 in
  Utrecht

 

Compleet overzicht wet- en regelgeving RO
 • Compleet overzicht Ruimtelijk Ordeningsrecht
 • Bestemmingsplan en projectbesluit
 • Bouwen onder de Wabo
 • Doorkijk naar de Omgevingswet

Data en locatie

 • - 2, 9 en 16 november 2017 in
  Utrecht
 • - 12, 19 en 26 april 2018 in
  Utrecht

 

1 2 3