Basisbegrippen en instrumenten van het milieu- en RO-recht
 • Overzicht van het gehele omgevingsrecht
 • Samenhang tussen de deelgebieden
 • Basisbegrippen uitgelegd

Data en locatie

 • - 19 december 2017 in
  Utrecht
 • - 17 april 2018 in
  Utrecht

 

Inzicht in de hoofdlijnen van het milieurecht en de plaats ervan binnen het omgevingsrecht
 • Met doorkijkjes naar de Omgevingswet
 • De plaats van milieurecht binnen het omgevingsrecht
 • Belangrijkste milieuwetten en uitvoeringsbesluiten
 • De actuele (beleids)ontwikkelingen

Data en locatie

 • - 27 en 28 november, 12 en 14 december in
  Utrecht
 • - 15, 22, 29 mei en 12 juni 2018 in
  Utrecht

 

De complete inleiding in het gemeentelijk grondbeleid
 • Hoofdlijnen van het (gemeentelijk) grondbeleid
 • Kostenverhaal en de Grondexploitatiewet
 • Algemeen verbintenissenrecht
 • Gronduitgifte
 • Ruimtelijke planvorming en planschade
 • Aanbesteden en staatssteun in relatie tot grondbeleid

Data en locatie

 • - 7, 14, 21 en 28 november 2017 in
  Utrecht
 • - 29 maart, 5, 12, 19 april 2018 in
  Utrecht

 

Beginselen van het maken en beoordelen van omgevingsplannen
 • Wettelijke kader
 • Gezamenlijk opzetten van verbeelding
 • Juridische en digitale aspecten

Data en locatie

 • - 3 en 10 oktober 2017 in
  Utrecht
 • - 3 en 10 april 2018 in
  Utrecht

 

De actuele discussie rond luchtkwaliteit
 • Fijnstof en NOx centraal
 • Gezondheidseffecten, modelering, regelgeving en maatregelen
 • Inzicht in aanpak luchtkwaliteitsbeleid

Data en locatie

 • - 6 en 13 maart 2018 in
  Utrecht

 

1 2 3