Nederland kent de afgelopen maanden een ongebruikelijk lange droogteperiode met gevolgen voor de natuur, landbouw, scheepvaart en economie. In het voorjaar kregen grote delen van het land te maken met piekbuien, met op meerdere plaatsen wateroverlast als gevolg. In januari hadden we een aantal forse stormen waarbij voor het eerst alle vijf stormvloedkeringen werden gesloten. […]

Lees meer

De stadsbeek is bezig aan een comeback. Steeds meer gemeenten werken aan het herstel van oude wateren of leggen een compleet nieuwe beek aan. De gemeenten doen dat niet alleen omdat het een mooi plaatje is. De beken zijn nodig om de gevolgen van klimaatverandering te bestrijden. Bij hevige regenval voeren ze het water snel […]

De Landelijke Commissie Waterverdeling verwacht dat het neerslagtekort de komende week oploopt tot 289 millimeter. Daarmee is het droogterecord uit 1976 verbroken. Regionaal is er al sprake van watertekorten en een landelijk watertekort ligt op de loer. Dat stelt de droogtemonitor van dinsdag 25 juli. In het Zuiden en in het Oosten van het land […]

Lees meer

De extreme droogte van deze zomer is een vuurproef voor de nationale zoetwaterstrategie uit het Deltaplan Zoetwater. Nu blijkt wat de concrete maatregelen uit het Deltaplan opleveren en wat er nog nodig is om Nederland ook in de toekomst te voorzien van voldoende zoetwater. Directeur Hermen Borst van de Staf Deltacommissaris vertelt over de maatregelen […]

Waterschappen werken in 2017 intensiever samen met andere overheden aan het ontwikkelen van ruimtelijke plannen dan in 2016. De intensivering zou kunnen komen door de komst van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Dat blijkt uit recent onderzoek van de Unie van Waterschappen. In 2017 is het percentage van waterschappen die vinden dat zij voldoende betrokken zijn […]

Lees meer

Waar loopt de straat onder bij extreme hoosbuien? In welke steden wordt het erg heet? Dat is te zien in de Zuid-Hollandse klimaatatlas die deze week door de Waterschappen en de provincie is gelanceerd. Gemeenten kunnen op de kaarten in de online atlas per gebouw, weg of natuurgebied zien waar problemen optreden door klimaatverandering. De […]

Lees meer

Voortschrijdende stedelijke verdichting in combinatie met een extremer klimaat zorgt voor steeds meer waterschade aan woningen. Het Verbond voor Verzekeraars constateert dat de schade jaarlijks grosso modo met ruim 100 miljoen euro toeneemt. Steeds vaker wateroverlast ‘Zonder gemeentelijke actieplannen worden bewoners steeds vaker met wateroverlast geconfronteerd’, stelt Hans van der Ploeg, directeur van VBO Makelaar […]

Geoplan docent en senior adviseur bij Tauw, Berend Hoekstra, legt uit wat Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn en waarom ze belangrijk zijn. Wilt u na het kijken van bovenstaande video meer weten over ZZS? Volg dan de cursus Industriële luchtemissies en vergunningverlening of vraag meer informatie aan voor een op maat gemaakt incompany traject.

Geoplan docent en directeur van Sterk Consulting, Peter de Putter, geeft een minicollege over de Waterwet en -regelgeving zoals behandeld in de Basiscursus Milieurecht.

Klimaatadaptatie leeft, maar leidt nog niet. Dat is de belangrijkste conclusie die getrokken kan worden uit de klimaatscan uitgevoerd door AT Osborne. De klimaatscan test gemeenten op een zestal aspecten die gezamenlijk de integratie van klimaatadaptatie binnen gemeenten beoordelen. De scan is in 2015 voor het eerst uitgevoerd en herhaald in 2017. Op alle vlakken […]

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?