Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

In Nederland denken we bedwingers van het water te zijn, schrijven acht wetenschappers. „Waarom redden we het in de toekomst niet met alleen hogere dijken en een extra waterkering bij Rotterdam?” Op de klimaattop in Katowice in Polen proberen de landen die het klimaatakkoord van Parijs hebben ondertekend, concrete maatregelen af te spreken. Nederland doet heel […]

Samen met partners van universiteiten, kennisinstituten en bedrijven heeft het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (het NCG) de eerste Actuele Bodemdalingskaart van Nederland ontwikkeld. Een team van onderzoekers heeft drie verschillende soorten geodetische data verwerkt in het onderliggende model: satelliet-radar, GPS, en zwaartekrachtmetingen. Deze gegevens zijn verwerkt tot een interactieve kaart in een publiek […]

Alle lagen van de Nederlandse overheid gaan fors investeren in het weerbaarder maken van Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering oftewel klimaatadaptatie. Vandaag tekende minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) hiervoor samen met gemeenten, waterschappen en provincies het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie. Hiermee wordt de komende jaren zo’n €600 miljoen vrijgemaakt voor investeringen in klimaatadaptatie. Om […]

Lees meer

RIVM heeft in augustus 2018 de lijst met potentiële Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) bijgewerkt. Ten opzichte van februari 2018 zijn er 31 stoffen aan de lijst toegevoegd en 35 van de lijst verwijderd. Op 2 februari 2018 is de eerste lijst met potentiële ZZS gepubliceerd. Deze lijst wordt samengesteld uit stoffen en stoffengroepen die zijn opgenomen […]

Lees meer

Nederland kent de afgelopen maanden een ongebruikelijk lange droogteperiode met gevolgen voor de natuur, landbouw, scheepvaart en economie. In het voorjaar kregen grote delen van het land te maken met piekbuien, met op meerdere plaatsen wateroverlast als gevolg. In januari hadden we een aantal forse stormen waarbij voor het eerst alle vijf stormvloedkeringen werden gesloten. […]

Lees meer

De stadsbeek is bezig aan een comeback. Steeds meer gemeenten werken aan het herstel van oude wateren of leggen een compleet nieuwe beek aan. De gemeenten doen dat niet alleen omdat het een mooi plaatje is. De beken zijn nodig om de gevolgen van klimaatverandering te bestrijden. Bij hevige regenval voeren ze het water snel […]

Lees meer

De Landelijke Commissie Waterverdeling verwacht dat het neerslagtekort de komende week oploopt tot 289 millimeter. Daarmee is het droogterecord uit 1976 verbroken. Regionaal is er al sprake van watertekorten en een landelijk watertekort ligt op de loer. Dat stelt de droogtemonitor van dinsdag 25 juli. In het Zuiden en in het Oosten van het land […]

Lees meer

De extreme droogte van deze zomer is een vuurproef voor de nationale zoetwaterstrategie uit het Deltaplan Zoetwater. Nu blijkt wat de concrete maatregelen uit het Deltaplan opleveren en wat er nog nodig is om Nederland ook in de toekomst te voorzien van voldoende zoetwater. Directeur Hermen Borst van de Staf Deltacommissaris vertelt over de maatregelen […]

Lees meer

Waterschappen werken in 2017 intensiever samen met andere overheden aan het ontwikkelen van ruimtelijke plannen dan in 2016. De intensivering zou kunnen komen door de komst van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Dat blijkt uit recent onderzoek van de Unie van Waterschappen. In 2017 is het percentage van waterschappen die vinden dat zij voldoende betrokken zijn […]

Lees meer

Waar loopt de straat onder bij extreme hoosbuien? In welke steden wordt het erg heet? Dat is te zien in de Zuid-Hollandse klimaatatlas die deze week door de Waterschappen en de provincie is gelanceerd. Gemeenten kunnen op de kaarten in de online atlas per gebouw, weg of natuurgebied zien waar problemen optreden door klimaatverandering. De […]

Lees meer

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?