Niet elke verandering in een brandcompartiment is vergunningplichtig. Alleen een bouwactiviteit die de indeling in brandcompartimenten wijzigt, is vergunningplichtig. In de praktijk is er nog weleens wat onduidelijkheid. Want wanneer is het een verandering van brandcompartimentering? Jacco Huijzer geeft antwoord.  Is het bijvoorbeeld verboden om zonder vergunning een deur in een brandwerende wand te bouwen? […]

Lees meer

De Landelijke redactie standaardteksten omgevingsvergunning (LRSO) heeft weer standaardteksten voor omgevingsvergunningen aangepast. Het gaat om de standaardteksten Afvalstoffen, Afvalwater, Bodem, Considerans en Geur. Deze teksten staan inmiddels online of komen spoedig online. Informatie hierover vindt u op de webpagina van de LRSO. Kijk hiervoor onder het kopje “Overzicht standaardteksten per onderwerp”. Landelijke redactie standaardteksten omgevingsvergunning […]

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is niet controversieel verklaard. Dat is zojuist in de Eerste Kamer afgesproken, meldt een woordvoerder van de senaat. Bouwend Nederland en Vereniging Eigen Huis wilden dat de Eerste Kamer de wet pas in behandeling zou nemen, zodra er een nieuwe regering is. Tal van andere organisaties in en om […]

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?