Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Is het brancheringsbeleid uit uw bestemmingsplan in lijn met de Europese Dienstenrichtlijn? De nieuwe handreiking ‘Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening’ helpt dit te toetsen en te motiveren. De handreiking is een uitgave van de ministeries van BZK en EZK in samenwerking met de Retailagenda, het IPO, de VNG en tal van specialisten. De publicatie werd vandaag gepresenteerd in Den Haag, wethouder Annelies […]

Lees meer

Als een gemeente in een bestemmingsplan uitbreiding van veehouderijen mogelijk wil maken, dan moet worden onderzocht wat het extra vee betekent voor de natuur. Daarbij horen ook de stikstofgevolgen van de weidegang van de dieren. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald in een zaak over een bestemmingsplan in de Brabantse gemeente Halderberge. Dat […]

Lees meer

Nederland staat aan de vooravond van een ingrijpende herinrichting van de ruimte. Om de transities op het gebied van de landbouw, energie, waterhuishouding en circulaire economie te doen slagen, geldt solidariteit tussen de overheden en tussen inwoners als basisvoorwaarde. Dat vraagt wat betreft Jan Jaap de Graeff, voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en […]

Lees meer

Grote nieuwbouwplannen aan de randen van binnensteden hebben een averechts effect op het bestaande winkelgebied. Deze ontwikkelingen moeten meer consumenten naar het winkelgebied trekken, maar ze remmen juist de verhuisdynamiek onder retailers in de oude winkelstraten. Dit blijkt uit de vandaag verschenen rapportage Sprekende Cijfers Winkelmarkten 2019 van Dynamis. Nieuwe winkellocatie concurreert met bestaande winkels Tijdens de […]

Lees meer

Veel provincies ontzien waardevolle landbouwgrond en natuurgebieden bij de locatiekeuze voor zonne-energie. Noord-Holland gaat een speciale zonne-aanjager aanstellen. Dat blijkt uit de coalitie-akkoorden van de twaalf provincies. Zonneladder Bij de keuze voor zonnepanelen hanteren diverse provincies een zogeheten zonneladder, die een voorkeursvolgorde voor het plaatsen van zonnepanelen aangeeft. De eerste voorkeur gaat daarbij uit naar […]

Lees meer

Discountketens als Aldi en Lidl maken misbruik van verouderde gemeentelijke bestemmingsplannen om filialen buiten het centrum toch mogelijk te maken. Volgens lector De ondernemende regio Cees-Jan Pen (Fontys Hogeschool) moeten gemeenten snel in actie komen. Theoretische capaciteit Zeker vijftien gemeenten hebben het afgelopen jaar tegenover de discounters in de rechtszaal gestaan, bevestigt Pen berichtgeving hierover […]

Lees meer

De gemeente Appingedam mag winkels verplichten zich in het centrum van de stad te vestigen. De Groningse gemeente heeft volgens de Raad van State voldoende duidelijk gemaakt dat zo’n vergaande maatregel geoorloofd is om de binnenstad leefbaar te houden. Met de uitspraak van de hoogste Nederlandse bestuursrechter komt een einde aan een juridische strijd die bijna tien jaar heeft […]

Lees meer

Tijdens een drukbezochte wetgevingsupdate heeft Marco Lurks van de VNG de Milieuzonering nieuwe stijl overhandigd aan Lidia Palm van het programma Eenvoudig Beter van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Transistiewet en de milieuzonering Afgelopen week heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Transitiewet. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om nieuwe gemeentelijke projecten waarvoor het wenselijk […]

Lees meer

Het afgelopen halfjaar heeft de VNG in het project gemeentelijke staalkaarten omgevingsplan gewerkt aan het eerste deelproduct: ‘Het Casco’. Het Casco is een voorbeeldstructuur/inhoudsopgave waarin alle type regels zijn opgenomen die op grond van de Omgevingswet gesteld kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan algemene regels, vergunningplichten en beoordelingsregels over milieubelastende activiteiten, bouwen en ruimtelijke ordening. Het […]

Lees meer

Het kabinet staat voor de taak om in de NOVI aan te geven hoe het de nationaal-regionale samenhang tussen omgevingsopgaven ziet en welke betekenis het geeft aan omgevingskwaliteit in het veranderende Nederland van nu en in de toekomst. Daarvoor is een samenhangend en pragmatisch toekomstbeeld op de ontwikkeling van Nederland nodig. Om te komen tot […]

Lees meer

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?