Afgelopen dinsdag is de ‘Risico-inventarisatie voor de Dienstenrichtlijn’ gepresenteerd op de jaarlijkse Provada in Amsterdam. Deze geeft antwoorden op vragen van gemeenten over de toepassing van de Dienstenrichtlijn, en wat dit voor hen betekent. Ook helpt het bepalen of een gemeente momenteel risico loopt met één van de bestemmingsplannen. De ministeries van Binnenlandse Zaken en […]

Lees meer

Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland en woningcorporatiekoepel Aedes vragen de Eerste Kamer om het wetsvoorstel om asbestdaken per 2025 geheel te verbieden, terug te sturen naar de Tweede Kamer. Volgens de organisaties jaagt de wetgeving boeren, verhuurders en woningeigenaren nodeloos op hoge kosten voor verplichte sanering. Maatregelen Dinsdag praat de senaat over de aanpassing in […]

Wat moeten gemeenten minimaal gedaan hebben voor 1 januari 2021, om voorbereid te zijn op de beoogde inwerkingtreding van de Omgevingswet? Hiervoor is een handig overzicht beschikbaar. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft op een rij gezet wat gemeenten in ieder geval voor 2021 voor elkaar moeten hebben (pdf). Gemeenten kunnen dan onder meer: besluiten […]

Lees meer

Steeds meer investeerders zien brood in het verhuren van woningen. Ze zetten aangekochte koopwoningen om tot huurhuizen in de vrije sector. In sommige wijken is dat in een jaar tijd zelfs bij 1 op de 10 koopwoningen gebeurd. Vooral starters vissen daardoor achter het net. Dat blijkt uit een analyse van de onderzoeksredactie van RTL […]

Lees meer

Gemeenten vroegen in 2018 beduidend minder milieueffectrapporten aan dan in het jaar ervoor: 68 tegenover 102. Vooral kleinere gemeenten hebben moeite met de mer-kosten (ruim 20.000 euro). Het percentage rapporten met belangrijke tekorten daalde licht. Meer provinciale rapporten Dat blijkt het uit het jaarverslag van de Commissie m.e.r. over 2018.  Tegenover de sterke daling van […]

Lees meer

‘Een klap voor Zaanstad en onze woningbouwontwikkeling’, noemt wethouder Hans Krieger (ruimtelijke ontwikkeling, VVD) de uitspraak eerder deze week van de Raad van State. Die zette een dikke streep door de herontwikkeling van het plaatselijke Hembrugterrein. Zeehavennorm Zaanstad wilde op het voormalige defensieterrein minimaal duizend woningen bouwen. De nieuwe woonwijk zou komen te liggen binnen […]

Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het kader van de Beleidsverkenning Vestigingsklimaat Nederland (BVNL) de ruimtelijk-economische samenhang van Nederlandse regio’s onderzocht. Met deze Policy Brief ‘De Economische samenhang tussen regio’s in Nederland’ hopen we bij te dragen aan de visievorming over het […]

Lees meer

Gemeenten, providers en evenementorganisatoren hebben bij de vergunningverlening van evenementen te weinig aandacht voor mobiele bereikbaarheid. Daardoor is de veiligheid bij noodsituaties niet altijd gewaarborgd. Overbelast Daarvoor waarschuwt het Agentschap Telecom. Het ontbreekt in veel gevallen aan bewustzijn, constateert woordvoerder Dirk-Jan Emans van het agentschap aan de vooravond van het nieuwe festivalseizoen. ‘De mobiele bereikbaarheid […]

De Europese Commissie roept Bulgarije, Kroatië, Nederland, Frankrijk en Polen op hun wetgeving rond milieueffectrapportage in lijn te brengen met de Europese wetgeving. In 2014 is de EU-wetgeving geactualiseerd met als doel de administratieve lasten te verminderen, het niveau van milieubescherming te verbeteren en beslissingen over investeringen beter, voorspelbaarder en duurzamer te laten zijn. Deze wetgeving […]

Nederland gaat aan de groene energie. Na windmolens verschijnen nu ook steeds meer zonneparken in het landschap. Vooral in de landelijke regio’s, zoals het noorden van het land. Maar daar groeit ook de weerstand. Akkerbouwer Jan Reinier de Jong ontwikkelt nu ook complete zonneparken. Die brengen namelijk meer op dan pootaardappelen. “Ik vind het wel […]

Lees meer

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?