Als een gemeente in een bestemmingsplan uitbreiding van veehouderijen mogelijk wil maken, dan moet worden onderzocht wat het extra vee betekent voor de natuur. Daarbij horen ook de stikstofgevolgen van de weidegang van de dieren. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald in een zaak over een bestemmingsplan in de Brabantse gemeente Halderberge. Dat […]

Lees meer

Nederland staat aan de vooravond van een ingrijpende herinrichting van de ruimte. Om de transities op het gebied van de landbouw, energie, waterhuishouding en circulaire economie te doen slagen, geldt solidariteit tussen de overheden en tussen inwoners als basisvoorwaarde. Dat vraagt wat betreft Jan Jaap de Graeff, voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en […]

Lees meer

Bij meer dan de helft van de Brabantse veehouderijen zijn de afgelopen anderhalf jaar overtredingen van milieu- en natuurwetten geconstateerd. In 85 procent daarvan heeft dat geleid tot een bestuurlijke waarschuwing. Uniforme meting Dat blijkt uit de eerste resultaten van het project Intensivering toezicht veehouderijen (ITv) in de provincie Noord-Brabant, waarvoor de provincie, de drie […]

Lees meer

De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (STAB) heeft het kennisdocument ‘Gezondheids- en hindereffecten door houtkachels van particulieren’ opgesteld. De STAB voerde in opdracht van de rechter in een zaak in Oost-Brabant, een diepgaand onderzoek uit. De kennis uit dit onderzoek wordt nu beschikbaar gesteld in het kennisdocument. De STAB onderzocht de mogelijkheid om houtrookoverlast […]

Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, heeft de behoefte aan bedrijfs- en kantoorlocaties tot 2030, in kaart laten brengen door Buck Consultants International en het Economisch Instituut voor de Bouw. In het rapport ‘Ruimte voor economische activiteit tot 2030’ is eerst een verkenning gemaakt van de groeiverwachtingen van achttien bedrijfstakken op basis van […]

Lees meer

Per 1 juli 2019 is bijlage 12a van de Activiteitenregeling gewijzigd. Van een aantal stoffen is de categorie aangepast naar Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS). Verder zijn ruim 50 individuele stoffen aangemerkt als ZZS. Deze stoffen vielen eerder nog onder een stofgroep. De lijst met wijzigingen is terug te vinden in de publicatie in de Staatscourant. Van 17 stoffen […]

Het Instituut Fysieke Veiligheid en het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma hebben samen een bestuurlijke handreiking voor vergunningverlening voor waterstoftankstations ontwikkeld. De handreiking gaat in op de komst van waterstoftankstations. De handreiking geeft op heldere manier belangrijke onderwerpen weer voor bestuurders en vergunningverleners. Het is daarmee ook van groot nut voor initiatiefnemers. De handreiking gaat in […]

Discountketens als Aldi en Lidl maken misbruik van verouderde gemeentelijke bestemmingsplannen om filialen buiten het centrum toch mogelijk te maken. Volgens lector De ondernemende regio Cees-Jan Pen (Fontys Hogeschool) moeten gemeenten snel in actie komen. Theoretische capaciteit Zeker vijftien gemeenten hebben het afgelopen jaar tegenover de discounters in de rechtszaal gestaan, bevestigt Pen berichtgeving hierover […]

De VNG stelt spiekbriefjes op voor de kerninstrumenten van de Omgevingswet. Het spiekbriefje omgevingsplan is nu beschikbaar. Eerder werd een spiekbriefje voor het programma en de omgevingsvisie gepubliceerd. Veel gemeenten zijn op dit moment bezig met de voorbereiding op het opstellen van een omgevingsplan. De Omgevingswet stelt eisen aan dit kerninstrument en biedt mogelijkheden. De […]

Lees meer

Op 7 juli 2017 is het gewijzigde Besluit m.e.r. in werking getreden. Dit heeft gevolgen voor het uitvoeren van de vormvrije m.e.r.-beoordeling. Bij gemeenten, omgevingsdiensten maar ook adviesbureaus zijn er nog veel vragen over de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor stedelijke bestemmingsplannen. In dit artikel geven we antwoorden op enkele van de meest gestelde vragen. Wat is […]

Lees meer

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?