De Eerste Kamer heeft dinsdagavond ingestemd met de invoeringswet Omgevingswet. Hiermee is, na een paar vertragingen van de besluitvorming, een belangrijke stap genomen om de nieuwe wet volgend jaar in te voeren. Vertraging De Eerste Kamer ging niet over een nacht ijs. Vorige week werd de stemming uitgesteld. De ophef die begin deze week ontstond […]

“Sinds lagere overheden verantwoordelijk zijn voor ruimtelijke ordening zijn gevaarlijke situaties ontstaan, schrijft de inspectie in een rapport dat niet mocht verschijnen.” Lees het originele artikel via nrc.nl – auteurs: Merijn Rengers & Jorg Leijten In het kort De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft onder druk van het ministerie van Binnenlandse Zaken een kritisch rapport over falen van […]

Lees meer

De zorgen of gemeenten hun software voor de nieuwe Omgevingswet op tijd beschikbaar en werkend hebben, zijn nog niet voorbij. Medio dit jaar moet voldoende zeker zijn of het landelijke digitaal stelsel eind 2020 goed op de rit staat. Een van de vereisten voor inwerkingtreding van de wet. De grote belofte van de Omgevingswet is […]

Lees meer

De Eerste Kamer wil dat participatie van bewoners een solide basis krijgt in de invoeringsregels voor de Omgevingswet. Gemeenten moeten daarom vóór 2021 verplicht participatiebeleid opstellen. Ook wil de senaat betere informatie over de voortgang van het digitaal stelsel. De invoeringswet kan op een flinke meerderheid rekenen. Aandacht voor de individuele burger stond bij de […]

De komst van de Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid haar dienstverlening opnieuw moet inrichten. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen roept overheden met klem op hierbij het burgerperspectief centraal te stellen, zodat alle burgers straks nog mee kunnen doen. Van Zutphen: “De Omgevingswet verwacht veel van burgers: Omgaan met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) bijvoorbeeld, zelf […]

Lees meer

 Er liggen volop kansen in de stad om op verouderde bedrijventerreinen wonen en werken te mengen en verdichten. Deze herontwikkeling kan in gang gezet worden door het verdienvermogen van commercieel aantrekkelijke functies als wonen en leisure. Hierdoor ontstaan nieuwe betaalbare bedrijfsruimten in de stad. Uit een studie van Bureau Stedelijke Planning blijkt dat dit al […]

Digitale revolutie Lokaal maatwerk, meer zeggenschap voor de burger: de Omgevingswet moet alles vereenvoudigen. Maar vlak voor de invoering twijfelen gemeenten en ICT-leveranciers of ze wel nóg een decentralisatie en digitalisering aankunnen. „Het wilde westen dreigt.” De grootste wetgevingsoperatie sinds de grondwetsherziening van 1848: zo kondigde het kabinet-Rutte II in 2014 de Omgevingswet aan. Alle regelgeving […]

Lees meer

In het signalenrapport “Zorg voor landschap. Naar een landschapsinclusief omgevingsbeleid” pleit het PBL ervoor om de kwaliteit van het landschap volwaardig mee te wegen bij de keuzes die worden gemaakt bij het plannen van projecten die de beleving van de leefomgeving beïnvloeden.  Het klimaatakkoord, de voortgaande verstedelijking, het natuurbeleid en veranderingen in de landbouw leggen […]

Lees meer

Is het brancheringsbeleid uit uw bestemmingsplan in lijn met de Europese Dienstenrichtlijn? De nieuwe handreiking ‘Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening’ helpt dit te toetsen en te motiveren. De handreiking is een uitgave van de ministeries van BZK en EZK in samenwerking met de Retailagenda, het IPO, de VNG en tal van specialisten. De publicatie werd vandaag gepresenteerd in Den Haag, wethouder Annelies […]

Lees meer

Vanaf 25 november kunnen varkenshouders die willen stoppen, zich inschrijven voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). De regeling is vanaf vandaag in te zien, zodat varkenshouders zich kunnen voorbereiden. Daarbij kunnen ze voor advies en begeleiding aankloppen bij hun gemeente. De subsidieregeling draagt bij aan het verminderen van de geuroverlast, aan het verbeteren van de […]

Lees meer

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?