De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van de minister Ollongren van Binnenlandse Zaken om de Crisis- en herstelwet te actualiseren. Door dat voorstel kunnen gemeenten actuele opgaven, zoals woningbouwproductie en de energietransitie, sneller en in samenhang oplossen. Procedures korter Overheden krijgen door de wijziging van de wet meer mogelijkheden om onder de vlag ervan […]

Het aantal aangevraagde m.e.r.-adviezen daalt en hun kwaliteit staat onder druk. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de gevolgen van de in 2014 ingezette kostendekkende tariefstelling van milieueffectrapportages. Maar een oorzakelijk verband is moeilijk te leggen. Randen van de m.e.r.-plicht Wel constateert Berenschot dat provincies en gemeenten als gevolg van de gestegen m.e.r.-tarieven soms […]

De provincie Gelderland betrekt burgers bij haar plannen voor bijvoorbeeld de reconstructie van een weg. De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzocht hoe de provincie dit doet. Zij concludeert dat de manier waarop burgers betrokken worden afhankelijk is van het projectteam omdat de provincie hier nauwelijks kaders voor heeft. Uit de onderzochte projecten blijkt dat het betrekken […]

Lees meer

Met het aantreden van het kabinet-Rutte III ging de invoering van de Omgevingswet over van het voormalige ministerie van Infrastructuur en Milieu naar dat van Binnenlandse Zaken. Een succesje voor de nieuwe BZK-minister Ollongren. Alleen vergat ze, volgens de NOS, het bijbehorende budget van 200 miljoen euro voor haar ministerie veilig te stellen. Proces nog […]

Lees meer

Kajsa Ollongren, de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier (D66), wordt verantwoordelijk voor de invoering van de Omgevingswet. Bij het verdelen van taken in het kabinet – het traditionele landje-pik tussen ministers – heeft ze belangrijke dossiers binnengehaald. Zo verhuist de directie die de Omgevingswet uitvoert van het ministerie van Infrastructuur en Milieu naar […]

De Omgevingswet gaat in per 1 januari 2021. Dat heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer laten weten. Niet achterover hangen De minister had op 27 juli via Binnenlands Bestuur bekendgemaakt dat de beoogde ingangsdatum per 1 juli 2019 van de baan was. Een nieuwe ingangsdatum was op dat […]

Lees meer

Het omgevingsbeleid staat in de steigers. Dat beleid voegt voorheen gescheiden beleidssectoren als ruimtelijke ordening, natuur en milieu samen. Er komt een Omgevingswet, en op de ministeries wordt hard gewerkt aan een Omgevingsvisie. Maar het nieuwe omgevingsbeleid dreigt een technocratische exercitie te worden, stelt Ries van der Wouden in de PBL policy brief ‘Omgevingsbeleid op […]

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?