Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Nederland gaat aan de groene energie. Na windmolens verschijnen nu ook steeds meer zonneparken in het landschap. Vooral in de landelijke regio’s, zoals het noorden van het land. Maar daar groeit ook de weerstand. Akkerbouwer Jan Reinier de Jong ontwikkelt nu ook complete zonneparken. Die brengen namelijk meer op dan pootaardappelen. “Ik vind het wel […]

Lees meer

“Een glad geschoven, monotone grasmat, dat is het geworden. En we vragen ons af hoeveel leven hierin zit.” Tryntsje de Lang en Sikke Lautenbach uit het Friese dorpje Bitgummole hebben hun omgeving de afgelopen decennia ingrijpend zien veranderen. Het landschap van vroeger is niet meer. En dat is niet alleen zo in Friesland: overal in […]

Lees meer

Het Nederlandse landschap verandert razendsnel. Overal verrijzen woonwijken, wegen, kassen, billboards en vooral heel veel distributiecentra. Je kent ze wel: die grijze blokkendozen langs de snelweg, de pakhuizen van de interneteconomie. Het zijn er inmiddels zoveel dat critici al spreken van ‘de verdozing van Nederland’. Er lijkt geen sprake van regie. De gemeentes trekken elk […]

Lees meer

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Invoeringswet van de Omgevingswet. Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021. Wat regelt de Invoeringswet? De Invoeringswet van de Omgevingswet regelt een soepele overgang van de bestaande naar de nieuwe wetgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving. Zo zorgt de […]

Gemeenten krijgen de mogelijkheid om lagere parkeertarieven te hanteren voor emissieloze voertuigen. In hoeverre ze hiervan gebruikmaken, moeten ze zelf bepalen. Dit staat in een voorgenomen wetsvoorstel van het kabinet, dat onlangs is gepubliceerd. Het is niet de bedoeling dat er hele kerstbomen aan verschillende tarieven naar milieuklasse worden opgetuigd. Alleen voertuigen die géén CO2 uitstoten […]

Lees meer

Van 1 februari tot en met 8 maart is de Omgevingsregeling in consultatie. Iedereen die dat wil kan in deze periode reageren op het ontwerp van de regeling. De Omgevingsregeling is de ministeriële regeling bij de Omgevingswet. De regeling is bedoeld voor alle partijen die actief zijn in de fysieke leefomgeving: burgers, bedrijven en overheden. […]

Gemeenten kunnen niet zomaar besluiten nemen die oneerlijke concurrentie met de markt legitimeren. De hoogste bestuursrechter in dit soort zaken heeft deze week korte metten gemaakt met die heersende opvatting. De gemeenten Hengelo en Zeewolde zijn teruggefloten voor een zogeheten algemeen belang besluit. Gemeenten nemen veelvuldig dat soort besluiten sinds de invoering van de Wet markt en […]

Lees meer

Naar verwachting gaat de Omgevingswet in 2021 in en die implementatie vraagt veel voorbereiding van de gemeenten. Vier van de vijf geven dan ook aan dat de Omgevingswet bij hen sterk speelt. Maar over hun eigen aanpak is slechts één op de vijf gemeenten helemaal tevreden, terwijl eenzelfde percentage zichzelf hiervoor een onvoldoende geeft. Vooral […]

Lees meer

Permanente bewoning van vakantieparken wordt alleen ingezet als aanvulling op de woningmarkt daar waar het nodig en verantwoord is. Dat staat in de actie-agenda Vakantieparken 2018-2020 die minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De uiteindelijke aanpak voor vakantieparken blijft een lokale keuze. Geen ruimte voor uitbuiting Naast een mogelijke aanvulling […]

Lees meer

Een nieuwe serie projecten van de Crisis- en Herstelwet geeft gemeenten in 20 gebieden de mogelijkheid om af te wijken van wet- en regelgeving. Daarmee kan voor 10.000 woningen de bouw worden mogelijk gemaakt en krijgt de energietransitie een verdere impuls. Bijvoorbeeld in Nuenen waar een project met 1600 woningen kan starten. De nieuwe projecten […]

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?