Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Bij het debat over de nationale omgevingsvisie zijn verschillende moties ingediend ten bate van behoud en bescherming van het landschap. Vanmiddag is hierover gestemd in de Tweede Kamer. De motie, ingediend door D66 en ChristenUnie,  die om een nationaal landschapsmonitoringsprogramma vraagt, is aangenomen. Deze ruime meerderheid kwam tot stand door steun van de partijen CDA, […]

Op 28 mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met een aanpassing van de Crisis- en herstelwet. Hiermee worden procedures versneld en de gebruiksmogelijkheden van de wet verruimd. Daarnaast wordt de reikwijdte van de wet verbreed. Met deze aanpassingen kunnen grote maatschappelijke opgaven, zoals het huidige tekort aan woningen, eenvoudiger worden gerealiseerd. Minister Ollongren: “Dit biedt […]

Lees meer

De wijzigingen treden op 1 juli 2019 in werking. Het gaat  om redactionele correcties, verduidelijkingen, actualisatie van normen en het herstel van verwijzingen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. De wijzigingen zijn 20 en 29 mei 2019 gepubliceerd. Wijzigingen Activiteitenbesluit De wijzigingen van het besluit gaan om redactionele correcties, verduidelijkingen en het herstel van verwijzingen. Naast […]

Tijdens een drukbezochte wetgevingsupdate heeft Marco Lurks van de VNG de Milieuzonering nieuwe stijl overhandigd aan Lidia Palm van het programma Eenvoudig Beter van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Transistiewet en de milieuzonering Afgelopen week heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Transitiewet. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om nieuwe gemeentelijke projecten waarvoor het wenselijk […]

Lees meer

Afgelopen dinsdag is de ‘Risico-inventarisatie voor de Dienstenrichtlijn’ gepresenteerd op de jaarlijkse Provada in Amsterdam. Deze geeft antwoorden op vragen van gemeenten over de toepassing van de Dienstenrichtlijn, en wat dit voor hen betekent. Ook helpt het bepalen of een gemeente momenteel risico loopt met één van de bestemmingsplannen. De ministeries van Binnenlandse Zaken en […]

Lees meer

Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland en woningcorporatiekoepel Aedes vragen de Eerste Kamer om het wetsvoorstel om asbestdaken per 2025 geheel te verbieden, terug te sturen naar de Tweede Kamer. Volgens de organisaties jaagt de wetgeving boeren, verhuurders en woningeigenaren nodeloos op hoge kosten voor verplichte sanering. Maatregelen Dinsdag praat de senaat over de aanpassing in […]

Lees meer

Wat moeten gemeenten minimaal gedaan hebben voor 1 januari 2021, om voorbereid te zijn op de beoogde inwerkingtreding van de Omgevingswet? Hiervoor is een handig overzicht beschikbaar. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft op een rij gezet wat gemeenten in ieder geval voor 2021 voor elkaar moeten hebben (pdf). Gemeenten kunnen dan onder meer: besluiten […]

Lees meer

Steeds meer investeerders zien brood in het verhuren van woningen. Ze zetten aangekochte koopwoningen om tot huurhuizen in de vrije sector. In sommige wijken is dat in een jaar tijd zelfs bij 1 op de 10 koopwoningen gebeurd. Vooral starters vissen daardoor achter het net. Dat blijkt uit een analyse van de onderzoeksredactie van RTL […]

Lees meer

Gemeenten vroegen in 2018 beduidend minder milieueffectrapporten aan dan in het jaar ervoor: 68 tegenover 102. Vooral kleinere gemeenten hebben moeite met de mer-kosten (ruim 20.000 euro). Het percentage rapporten met belangrijke tekorten daalde licht. Meer provinciale rapporten Dat blijkt het uit het jaarverslag van de Commissie m.e.r. over 2018.  Tegenover de sterke daling van […]

Lees meer

‘Een klap voor Zaanstad en onze woningbouwontwikkeling’, noemt wethouder Hans Krieger (ruimtelijke ontwikkeling, VVD) de uitspraak eerder deze week van de Raad van State. Die zette een dikke streep door de herontwikkeling van het plaatselijke Hembrugterrein. Zeehavennorm Zaanstad wilde op het voormalige defensieterrein minimaal duizend woningen bouwen. De nieuwe woonwijk zou komen te liggen binnen […]

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?