Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

De VNG stelt spiekbriefjes op voor de kerninstrumenten van de Omgevingswet. Het spiekbriefje omgevingsplan is nu beschikbaar. Eerder werd een spiekbriefje voor het programma en de omgevingsvisie gepubliceerd. Veel gemeenten zijn op dit moment bezig met de voorbereiding op het opstellen van een omgevingsplan. De Omgevingswet stelt eisen aan dit kerninstrument en biedt mogelijkheden. De […]

Lees meer

Op 7 juli 2017 is het gewijzigde Besluit m.e.r. in werking getreden. Dit heeft gevolgen voor het uitvoeren van de vormvrije m.e.r.-beoordeling. Bij gemeenten, omgevingsdiensten maar ook adviesbureaus zijn er nog veel vragen over de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor stedelijke bestemmingsplannen. In dit artikel geven we antwoorden op enkele van de meest gestelde vragen. Wat is […]

Lees meer

Aan de daling van de winkelleegstand in de afgelopen vier jaar is plotseling een einde gekomen. In het afgelopen half jaar is de leegstand toegenomen: van 6,7 naar 7 procent. Het aantal leegstaande winkelpanden steeds daarmee van 14.775 op 1 januari naar 15.445 op 1 juli. Van winkel naar woning Dit blijkt uit onderzoek van […]

Lees meer

Oud-minister Johan Remkes (VVD) wordt de voorzitter van een adviescollege dat zich gaat buigen over de stikstofproblematiek, zo is vrijdag bekendgemaakt. Het college is door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ingesteld naar aanleiding van een recente uitspraak van de Raad van State (RvS) over het Nederlandse stikstofbeleid. Het speciale college moet minister Carola Schouten (Landbouw, […]

Lees meer

Het Bouwbesluit 2012 geeft voorschriften over de bouwkundige aspecten zoals vluchtroutes en compartimentering van een horecapand. Maar welke regels gelden er nog meer? En wie is waar verantwoordelijk voor?  Degene die een pand bouwt is in eerste instantie verantwoordelijk voor het opgeven van het juiste gebruik en het naleven van de juiste set voorschriften. De […]

Lees meer

De Handreiking Veehouderij en gezondheid omwonenden is gepubliceerd. Deze handreiking laat zien wat decentrale overheden kunnen doen om mogelijke gezondheidsrisico’s van veehouderijen mee te wegen in besluitvorming. Daarbij ligt de focus op de impact en beperking van stalemissies, zoals fijnstof, endotoxinen en ammoniak. De handreiking heeft vooral een juridische insteek en bevat geen beoordelingskader. Lokale overheden wegen […]

Lees meer

Omgevingswet: link leggen tussen gezondheid en fysieke leefomgeving De Omgevingswet biedt decentrale overheden kansen om aan de slag te gaan met het gezonder inrichten van de leefomgeving. Gezondeleefomgeving.nl is bedoeld als startpunt voor gemeenten en provincies die niet weten hoe zij moeten beginnen. In Arnhem is de website al gebruikt in de pilot ‘Omgevingswet & […]

Lees meer

Bij het debat over de nationale omgevingsvisie zijn verschillende moties ingediend ten bate van behoud en bescherming van het landschap. Vanmiddag is hierover gestemd in de Tweede Kamer. De motie, ingediend door D66 en ChristenUnie,  die om een nationaal landschapsmonitoringsprogramma vraagt, is aangenomen. Deze ruime meerderheid kwam tot stand door steun van de partijen CDA, […]

Op 28 mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met een aanpassing van de Crisis- en herstelwet. Hiermee worden procedures versneld en de gebruiksmogelijkheden van de wet verruimd. Daarnaast wordt de reikwijdte van de wet verbreed. Met deze aanpassingen kunnen grote maatschappelijke opgaven, zoals het huidige tekort aan woningen, eenvoudiger worden gerealiseerd. Minister Ollongren: “Dit biedt […]

Lees meer

De wijzigingen treden op 1 juli 2019 in werking. Het gaat  om redactionele correcties, verduidelijkingen, actualisatie van normen en het herstel van verwijzingen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. De wijzigingen zijn 20 en 29 mei 2019 gepubliceerd. Wijzigingen Activiteitenbesluit De wijzigingen van het besluit gaan om redactionele correcties, verduidelijkingen en het herstel van verwijzingen. Naast […]

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?