Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

De huidige mondiale inspanningen zijn onvoldoende om de ongekende achteruitgang van de natuur te stoppen: ingrijpende en fundamentele maatschappelijke veranderingen zijn nodig om het biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen en de natuur te herstellen. Dit concludeert het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) in zijn Global Assessment dat vandaag verschijnt. Het […]

Lees meer

Vorig jaar september zijn de eerste vijf eilanden van de Marker Wadden, een haven en een luwtedam opgeleverd. Dit voorjaar kan de natuur zijn gang gaan om uiteindelijk een moerasland te gaan vormen. Onderzoekers zijn enthousiast over de eerste bevindingen, vooral de snelle groeiende populatie broedvogels is bemoedigend. De slibvang moet nog echt op gang […]

Lees meer

“Een glad geschoven, monotone grasmat, dat is het geworden. En we vragen ons af hoeveel leven hierin zit.” Tryntsje de Lang en Sikke Lautenbach uit het Friese dorpje Bitgummole hebben hun omgeving de afgelopen decennia ingrijpend zien veranderen. Het landschap van vroeger is niet meer. En dat is niet alleen zo in Friesland: overal in […]

Lees meer

Een aantal landbouwvertegenwoordigers, kennisinstituten, brancheorganisaties en milieuorganisaties heeft woensdag een gezamenlijk plan gepresenteerd om natuurherstel in Nederland te bevorderen. De aanpak, die tot 2030 loopt, moet zorgen voor meer aaneengesloten natuurgebieden en biodiversiteit. Tot de initiatiefnemers behoren onder meer Milieudefensie, LTO Nederland, LandschappenNL, Natuurmonumenten, Unilever, de Rabobank en Stichting Natuur en Milieu. Het plan wordt […]

Lees meer

Minister Schouten van LNV heeft in een brief aan de Tweede Kamer van 20 november 2018 (Kamerstukken II 2018/19, 32 670, nr. 141) laten weten dat projecten ná de uitspraak van het Hof van Justitie EU nog steeds een beroep kunnen doen op de PAS. Een systeem als dat van de PAS is in beginsel […]

Vergunningen voor veehouderij en wegenbouw in Nederland staan onder druk na een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Het beleid van Nederland voor de uitstoot van stikstof moet drastisch veranderen. Dat is de vermoedelijke consequentie van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie woensdag. Volgens het Hof is het beleid op een aantal punten niet […]

Lees meer

Omdat we de relatie tussen onze deelnemers en docenten belangrijk vinden stellen we ditmaal aan u voor: Eelco de Jong, docent bij onder andere de basis- en verdiepingscursus Natuurwetgeving en Ecologie. “Nadat ik in Groningen ben afgestudeerd ben ik via een omweg in de advocatuur terechtgekomen. Ik ben in 2002 als advocaat begonnen bij Nysingh advocaten in […]

Lees meer

Het Europees Hof buigt zich over de vraag of Nederland met de PAS voldoende doet om kwetsbare natuurgebieden te beschermen. In 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State al verschillende prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie gesteld over de verenigbaarheid van het Programma Aanpak Stikstof met de Habitatrichtlijn. Op donderdag 3 […]

Lees meer

Sinds 1 januari 2017 zijn de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet vervangen door de Wet natuurbescherming. Eelco de Jong, advocaat bij Zypp advocaten te Arnhem én vaste docent van de Geoplan basis- en verdiepingscursussen Wet natuurbescherming, geeft antwoord op 6 vragen. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen en wat kunnen we verwachten? […]

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?