Tienduizenden mensen zouden willen verhuizen om de slechte lucht in hun omgeving. Een aantal van hen doet dat, maar anderen hebben er de mogelijkheden niet voor en blijven dus noodgedwongen worstelen met de gevolgen van de slechte luchtkwaliteit. Dat zegt het Longfonds, dat zich baseert op nieuwe cijfers van het Nivel. Het fonds doet een […]

Lees meer

Het ontbreken van een ‘nationaal kader’ is de belangrijkste reden waarom gemeenten worstelen met hun emissievrije zones voor stadslogistiek. Dat leiden onderzoekers van Natuur & Milieu af uit de toelichtingen van slecht scorende gemeenten. Nauwelijks een kwart Vorige week bracht Natuur & Milieu naar buiten dat de ontwikkeling van emissievrije zones voor stadslogistiek ver achterloopt […]

Lees meer

Verdwijnt straks één op de twaalf varkens uit Nederland? Of zullen het er nog meer zijn dan deze één miljoen die het kabinet voor ogen had? Een stoppersregeling voor geuroverlastgevende bedrijven in Oost- en Zuid-Nederland lijkt zo populair dat het daarvoor beschikbare budget van 180 miljoen euro mogelijk niet toereikend is. Driehonderd aanmeldingen, zoveel had minister Carola […]

Gemeenten die de dieseluitstoot van verkeer in hun stadkernen willen reguleren kunnen per 1 januari 2020 nog maar kiezen tussen twee soorten milieuzones. Minister Van Veldhoven heeft een versimpeld milieuzonebeleid definitief vastgesteld. Regels Tot nu toe ontbrak landelijk beleid over milieuzones, waardoor er in de dertien steden waar nu al een milieuzone van kracht is, […]

De commissie-Remkes heeft haar stikstofadvies gepubliceerd. Belangrijkste maatregelen die het kabinet zou moeten nemen: het uitkopen van vervuilende veebedrijven en het verlagen van de maximumsnelheid bij natuurgebieden. Nederland moet snel „drastische maatregelen” nemen om de uitstoot van stikstof te beperken en kwetsbare natuur beter te beschermen. De belangrijkste zijn het uitkopen van veebedrijven die veel […]

Lees meer

Afgelopen week presenteerde de gemeente Rotterdam haar plannen voor schonere lucht en CO2-reductie. Hiervoor zet het stadsbestuur 17 maatregelen in, waaronder elektrische bussen, het stimuleren van fietsgebruik en walstroom voor zeeschepen. Ook moet de binnenstad in 2025 emissievrij zijn. In de Koersnota Schone lucht (pdf) staan de ambities om de luchtkwaliteit in Rotterdam te verbeteren. ‘Met de […]

Vanaf volgend jaar kunnen gemeenten kiezen uit twee milieuzones voor personen- en bedrijfsvoertuigen. Ze kunnen dieselauto’s weigeren die ouder zijn dan vijftien jaar of van twintig jaar en ouder. Minister Van Veldhoven (Infrastructuur) heeft het besluit daartoe vrijdag naar beide Kamers gestuurd, na akkoord van de ministerraad. De maatregel werd al genoemd in het regeerakkoord […]

Lees meer

In de nieuwe ZZS Navigator kunnen bedrijven, vergunningverleners en toezichthouders opzoeken welke Zeer Zorgwekkende Stoffen er mogelijk in welke bedrijfstak voorkomen. De tool zit nog in de testfase en zal uiteindelijk steeds verfijndere informatie bieden. Gebruikers moeten de ZZS Navigator ‘levend’ houden. Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn gevaarlijk voor mens en milieu. Het ZZS-beleid is er dan ook op […]

Lees meer

Vergunningen voor veehouderij en wegenbouw in Nederland staan onder druk na een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Het beleid van Nederland voor de uitstoot van stikstof moet drastisch veranderen. Dat is de vermoedelijke consequentie van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie woensdag. Volgens het Hof is het beleid op een aantal punten niet […]

Lees meer

RIVM heeft in augustus 2018 de lijst met potentiële Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) bijgewerkt. Ten opzichte van februari 2018 zijn er 31 stoffen aan de lijst toegevoegd en 35 van de lijst verwijderd. Op 2 februari 2018 is de eerste lijst met potentiële ZZS gepubliceerd. Deze lijst wordt samengesteld uit stoffen en stoffengroepen die zijn opgenomen […]

Lees meer

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?