Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

De commissie-Remkes heeft haar stikstofadvies gepubliceerd. Belangrijkste maatregelen die het kabinet zou moeten nemen: het uitkopen van vervuilende veebedrijven en het verlagen van de maximumsnelheid bij natuurgebieden. Nederland moet snel „drastische maatregelen” nemen om de uitstoot van stikstof te beperken en kwetsbare natuur beter te beschermen. De belangrijkste zijn het uitkopen van veebedrijven die veel […]

Lees meer

Afgelopen week presenteerde de gemeente Rotterdam haar plannen voor schonere lucht en CO2-reductie. Hiervoor zet het stadsbestuur 17 maatregelen in, waaronder elektrische bussen, het stimuleren van fietsgebruik en walstroom voor zeeschepen. Ook moet de binnenstad in 2025 emissievrij zijn. In de Koersnota Schone lucht (pdf) staan de ambities om de luchtkwaliteit in Rotterdam te verbeteren. ‘Met de […]

Lees meer

Vanaf volgend jaar kunnen gemeenten kiezen uit twee milieuzones voor personen- en bedrijfsvoertuigen. Ze kunnen dieselauto’s weigeren die ouder zijn dan vijftien jaar of van twintig jaar en ouder. Minister Van Veldhoven (Infrastructuur) heeft het besluit daartoe vrijdag naar beide Kamers gestuurd, na akkoord van de ministerraad. De maatregel werd al genoemd in het regeerakkoord […]

Lees meer

In de nieuwe ZZS Navigator kunnen bedrijven, vergunningverleners en toezichthouders opzoeken welke Zeer Zorgwekkende Stoffen er mogelijk in welke bedrijfstak voorkomen. De tool zit nog in de testfase en zal uiteindelijk steeds verfijndere informatie bieden. Gebruikers moeten de ZZS Navigator ‘levend’ houden. Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn gevaarlijk voor mens en milieu. Het ZZS-beleid is er dan ook op […]

Lees meer

Vergunningen voor veehouderij en wegenbouw in Nederland staan onder druk na een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Het beleid van Nederland voor de uitstoot van stikstof moet drastisch veranderen. Dat is de vermoedelijke consequentie van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie woensdag. Volgens het Hof is het beleid op een aantal punten niet […]

Lees meer

RIVM heeft in augustus 2018 de lijst met potentiële Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) bijgewerkt. Ten opzichte van februari 2018 zijn er 31 stoffen aan de lijst toegevoegd en 35 van de lijst verwijderd. Op 2 februari 2018 is de eerste lijst met potentiële ZZS gepubliceerd. Deze lijst wordt samengesteld uit stoffen en stoffengroepen die zijn opgenomen […]

Lees meer

Samen met pluimveehouders naar een schonere lucht In Regio FoodValley werken decentrale overheden samen met de pluimveesector om de luchtkwaliteit te verbeteren. De aanpak volgt 2 sporen. De uitstoot van fijnstof wordt tijdens de vergunningaanvraag zoveel mogelijk teruggedrongen. Tegelijkertijd wordt de ontwikkeling van emissiereducerende technieken gestimuleerd en versneld. Regio FoodValley is al jaren een hotspot met hoge concentraties […]

Lees meer

Gemeenten moeten vanaf 1 januari 2019 meer gedetailleerde berekeningen maken van de concentratie fijnstof bij veehouderijen. Dat blijkt uit een voorgenomen wijziging van de regelgeving van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Van Veldhoven wijzigt de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl). Dit heeft gevolgen voor gemeentelijke besluiten zoals het verlenen van een omgevingsvergunning milieu, […]

Lees meer

In een memo geeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) advies voor de vergunningverlening en hoe om te gaan met mengsels die één of meerdere ZZS-componenten bevatten. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft een memo opgesteld. In de memo Omgaan met mengels met ZZS (pdf, 235 kB) wordt advies gegeven hoe om te gaan […]

Lees meer

De gemeente Rotterdam mag ook benzineauto’s van vóór juli 1992 weren uit het centrum van de stad. De Raad van State oordeelde woensdag dat de gemeente de zogenoemde milieuzone weer volledig mag handhaven. Gesteggel Rotterdam stelde de milieuzone in 2015 in voor een groot aantal straten in het centrum en het noorden van Rotterdam. Binnen […]

Lees meer

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?