Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Vergunningen voor veehouderij en wegenbouw in Nederland staan onder druk na een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Het beleid van Nederland voor de uitstoot van stikstof moet drastisch veranderen. Dat is de vermoedelijke consequentie van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie woensdag. Volgens het Hof is het beleid op een aantal punten niet […]

Lees meer

RIVM heeft in augustus 2018 de lijst met potentiële Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) bijgewerkt. Ten opzichte van februari 2018 zijn er 31 stoffen aan de lijst toegevoegd en 35 van de lijst verwijderd. Op 2 februari 2018 is de eerste lijst met potentiële ZZS gepubliceerd. Deze lijst wordt samengesteld uit stoffen en stoffengroepen die zijn opgenomen […]

Lees meer

Samen met pluimveehouders naar een schonere lucht In Regio FoodValley werken decentrale overheden samen met de pluimveesector om de luchtkwaliteit te verbeteren. De aanpak volgt 2 sporen. De uitstoot van fijnstof wordt tijdens de vergunningaanvraag zoveel mogelijk teruggedrongen. Tegelijkertijd wordt de ontwikkeling van emissiereducerende technieken gestimuleerd en versneld. Regio FoodValley is al jaren een hotspot met hoge concentraties […]

Lees meer

Gemeenten moeten vanaf 1 januari 2019 meer gedetailleerde berekeningen maken van de concentratie fijnstof bij veehouderijen. Dat blijkt uit een voorgenomen wijziging van de regelgeving van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Van Veldhoven wijzigt de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl). Dit heeft gevolgen voor gemeentelijke besluiten zoals het verlenen van een omgevingsvergunning milieu, […]

Lees meer

In een memo geeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) advies voor de vergunningverlening en hoe om te gaan met mengsels die één of meerdere ZZS-componenten bevatten. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft een memo opgesteld. In de memo Omgaan met mengels met ZZS (pdf, 235 kB) wordt advies gegeven hoe om te gaan […]

Lees meer

De gemeente Rotterdam mag ook benzineauto’s van vóór juli 1992 weren uit het centrum van de stad. De Raad van State oordeelde woensdag dat de gemeente de zogenoemde milieuzone weer volledig mag handhaven. Gesteggel Rotterdam stelde de milieuzone in 2015 in voor een groot aantal straten in het centrum en het noorden van Rotterdam. Binnen […]

Lees meer

Geoplan docent en senior adviseur bij Tauw, Berend Hoekstra, legt uit wat Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn en waarom ze belangrijk zijn. Wilt u na het kijken van bovenstaande video meer weten over ZZS? Volg dan de cursus Industriële luchtemissies en vergunningverlening of vraag meer informatie aan voor een op maat gemaakt incompany traject.

Ongeboren kinderen die via de moeder zijn blootgesteld aan luchtvervuiling door fijnstof hebben later een verhoogde kans op psychische stoornissen als adhd of verslavingsgevoeligheid. Dat fijnstof schadelijk kan zijn voor longen en hart was bekend, nu blijkt uit onderzoek van onder andere het Erasmus MC dat dit ook geldt voor de hersenen, zelfs als het […]

Lees meer

Niet alleen sterfte op lange termijn, maar ook sterfte de volgende dag: dat is een nieuw ontdekt effect van fijnstof. En er is geen veilige marge. Hoe meer er van het fijnste fijnstof (PM2,5) in de lucht hangt, hoe meer 65-plussers een dag later overlijden. En er blijkt geen veilige PM2,5 concentratie te bestaan waar […]

Lees meer

Uit de monitoringsrapportage NSL 2017 blijkt dat in het grootste deel van Nederland de berekende concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10) in 2016 onder de Europese normen liggen. De norm voor NO2 wordt hoofdzakelijk nog overschreden langs een aantal drukke straten in binnensteden. De norm voor PM10 wordt lokaal nog overschreden in gebieden met intensieve […]

Lees meer

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?