De coronacrisis heeft op korte termijn nauwelijks invloed op het grond(prijs)beleid van gemeenten. 50% van de gemeenten verhoogt de grondprijzen. Deze blijft in 33% van de gemeenten beperkt tot maximaal 2,5%. Het aandeel gemeenten dat hogere grondprijsstijgingen dan 2,5% verwacht, is met 17% fors lager in vergelijking tot wat in 2020 gerealiseerd is (28%). Opvallend […]

Lees meer

Onder de Omgevingswet kunnen gemeenten straks een extra financiële bijdrage afdwingen bij gebiedsontwikkeling. Een welkome, stevigere stok achter de deur, zeggen experts. Maar de uitwerking kan beter. Als nieuwe gebiedsontwikkeling een gemeente noopt tot extra investeringen in de leefomgeving, kan ze een deel ervan bij de ontwikkelaar neerleggen. Dat is de strekking van het ontwerp-besluit voor […]

Lees meer

Gemeenten verkochten de afgelopen jaren grond en zijn passiever geweest met het aankopen. Ze hebben half zo veel grond in hun bezit als net na de vorige crisis, becijfert Deloitte, en ze kunnen daarom een kleiner verlies verwachten bij een eventuele volgende vastgoedcrisis. Wel adviseert Deloitte om te voorkomen dat de bouw te ver wegzakt. […]

Lees meer

“Er zijn nieuwe schoenen toegevoegd aan de gereedschapskist, terwijl de oude schoenen niet zijn weggegooid, maar juist gepoetst.” Zo vat Frits Dinkla, projectleider gebiedsontwikkeling bij Rho Adviseurs, de gevolgen van de nieuwe Aanvullingswet Grondeigendom samen. Wat is er gebeurd? Op 10 maart heeft de Eerste Kamer de Aanvullingswet Grondeigendom (AWG) aangenomen. Daarmee is één van […]

Lees meer

Interview van Platform 31 met Guido Mertens, zelfstandig adviseur grondzaken en gebiedsontwikkeling, voormalig programmaleider grond bij de gemeente Eindhoven en docent bij de Geoplan leergang Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling en de Hogeschool Rotterdam Investeren in een gezonde leefomgeving kan helpen bij het verkleinen van gezondheidsachterstanden. In het stimuleringsprogramma Gezond in… verkent Platform31 hoe dit werkt […]

Lees meer

Burgers die hun vastgoed in waarde zien dalen door ruimtelijke ontwikkelingen kunnen pas een vergoeding krijgen wanneer het meer is dan 4% van die waarde. Dat heeft de Tweede Kamer donderdag besloten. In veel gemeenten bestond de vrees dat een lager percentage de uitvoerbaarheid van de Omgevingswet zou torpederen. Standaardforfait De Tweede Kamer stemde donderdag […]

Gemeenten hebben vorig jaar fors meer aan grondexploitaties verdiend. Vooral woningbouw brengt veel in het laatje. Dat blijkt uit onderzoek van Willem Korthals Altes, hoogleraar grondbeleid aan de TU Delft. Gemeenten boekten gezamenlijk een resultaat op grondexploitaties van 1,25 miljard euro. Dat is 20 procent meer dan in 2017. Het overgrote deel, 1 miljard euro, is afkomstig […]

Lees meer

Enkele honderdduizenden huishoudens in Nederland maken naar schatting illegaal gebruik van gemeentegrond. Een wetswijziging is nodig om het verlies van overheidsgrond en conflicten te voorkomen. Dat concludeert Björn Hoops, onderzoeker bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoeksrapport ‘Landjepik in Nederland’ van Hoops komt deze week uit. Handhaving In vijf gemeenten onderzocht Hoops […]

De opgave om meer woningen te bouwen vertaalt zich nog maar zeer beperkt in extra investeringen van gemeenten. Extra investeringen in grondexploitaties om invulling te geven aan de Woonagenda blijken in elk geval niet uit hun financiële cijfers tot en met het derde kwartaal van 2018. Daling lasten Dat concludeert de Delftse hoogleraar Willem Korthals […]

In de outlook 2019-2021 schetst Bouwinvest Real Estate Investors de trends en ontwikkelingen die van invloed zullen zijn op de Nederlandse vastgoedmarkt tot en met 2021. Hieruit blijkt dat de vooruitzichten voor de Nederlandse vastgoedmarkt gunstig zijn. De Nederlandse economische en demografische fundamenten zijn sterk, vooral in de verstedelijkte gebieden. Op diverse terreinen, zoals economische […]

Lees meer

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?