Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Van 25 februari tot en met 8 april 2019 is het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet in consultatie. Iedereen die dat wil kan tot en met 8 april reageren via de internetconsultatie. Het Aanvullingsbesluit geluid wijzigt vooral het Besluit kwaliteit leefomgeving. Het wijzigt ook het Omgevingsbesluit en het Besluit bouwwerken leefomgeving. De regels gaan over dezelfde geluidbronnen die de Wet geluidhinder en hoofdstuk 11 van de […]

Geluid. Dit woord komt zelfs in het ‘knetterlinkse’ collegeprogramma van Amsterdam niet direct voor. Opmerkelijk, want de grote woningbouwopgave loopt tegen wettelijke geluidgrenzen aan. Daarnaast ‘fietsen’ geluidaspecten hand in hand met de aanpak van luchtkwaliteit ook indirect de collegeprogramma’s binnen. En nog steeds zijn voor burgers de geluidvraagstukken vaak het eerste waarop ze inspreken bij […]

Lees meer

Meer maatwerk bij geluidsnormen

Geluid Geplaatst op 22 oktober 2018

Gemeenten krijgen meer beleidsruimte bij het bepalen van de normen voor geluidsoverlast. Op die manier zijn lokale overheden ‘goed in staat om met lokaal maatwerk en slimme oplossingen een goede leefomgeving en een goede bereikbaarheid te realiseren’. Dat schrijft het kabinet in een wetsvoorstel dat eerder deze maand is ingediend bij de Tweede Kamer. De Aanvullingswet geluid […]

Lees meer

Excessief geluid kan onder meer leiden tot hart- en vaatziekten en een verstoorde stofwisseling. De WHO hoopt dat beleidsmakers zich gaan inzetten voor minder lawaai. Het omgevingsgeluid is te hard op veel plekken in Europa en dat is schadelijker voor onze gezondheid dan tot nu toe bekend was. Dat stelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) woensdag bij de presentatie […]

Lees meer

Gemeenten worden strenger voor festivals: er mogen niet te veel decibels geproduceerd worden. Maar hoe handhaaf je zoiets? „U kunt de televisie niet eens verstaan? Dat lijkt me inderdaad heel vervelend mevrouw.” Op rustige toon herhaalt de telefonist de woorden van de andere kant van de lijn. Harde bassen. Trillende kopjes. De mevrouw woont in […]

Lees meer

Bij de gemeente Utrecht speelt de bruidsschat de hoofdrol bij een project over geluid. Adviseur en docent bij onze cursus Geluid bij Bedrijven, Reinier Balkema, vertelt over het project van de gemeente om gebiedsgerichte gedifferentieerde geluidsregels op te stellen. Belangrijk bij dit project was om binnen de organisatie alle actoren vroegtijdig te betrekken. De bruidsschat is een […]

Veel overheden hebben in 2013 een actieplan geluid vastgesteld. Deze overheden zijn nu opnieuw dit actieplan aan het overwegen en passen het zo nodig aan. Volgens artikel 11.11 en artikel 11.12 Wm stellen zij het actieplan vóór 18 juli 2018 vast. Om deze overheden hierin bij te staan biedt InfoMil een aantal handvatten. Veel documentatie […]

Lees meer

Soundtrackcity onderzoekt samen met het Centre for Urban Studies van de Universiteit van Amsterdam en een groep betrokken bewoners hoe geluid een positieve bijdrage kan leveren aan het verblijfsklimaat in de stad. Om dat op een zinvolle manier te doen en omdat zij een methode van werken willen ontwikkelen die in de toekomst in meer […]

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?