Interview met gebiedsontwikkelaar Geurt van Randeraat van Site en docent bij onze leergang ‘Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling‘ op Platform 31: Wonen, wonen en nog eens wonen. Een van de belangrijkste opgaven in Nederland gezien het nijpend tekort aan betaalbare woningen. Maar wat betekent deze focus op wonen voor de dynamiek in de stad van nu, […]

Op steeds meer plekken in Nederland is een groot tekort aan bedrijventerreinen. Dat blijkt uit een inventarisatie van BNR. De problemen doen zich onder meer voor in grote delen van de provincie Utrecht. ‘Alleen daar al is de komende tien jaar behoefte aan zo’n 200 hectare grond’, zegt Jasper Beekmans van adviesbureau Stec Groep. In […]

Lees meer

Interview van Platform 31 met Guido Mertens, zelfstandig adviseur grondzaken en gebiedsontwikkeling, voormalig programmaleider grond bij de gemeente Eindhoven en docent bij de Geoplan leergang Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling en de Hogeschool Rotterdam Investeren in een gezonde leefomgeving kan helpen bij het verkleinen van gezondheidsachterstanden. In het stimuleringsprogramma Gezond in… verkent Platform31 hoe dit werkt […]

Lees meer

Het kabinet investeert de komende jaren twee miljard euro om de woningmarkt vlot te trekken. Starters en middeninkomens kunnen profiteren van deze financiële impuls. Het kabinet gaat gemeenten en woningcorporaties stimuleren om sneller en meer betaalbare woningen te realiseren. Prettig wonen betekent dat genoeg woningen beschikbaar zijn voor elke portemonnee en levensfase. Woningen die qua grootte, […]

De Handreiking Nieuwbouw en Spoortrillingen helpt gemeenten, projectinitiatiefnemers en andere stakeholders om bij nieuwbouw langs spoor tijdig en concreet rekening te houden met trillingen van het spoor als gevolg van treinverkeer. De handreiking biedt houvast en handvatten om trillingshinder voor bewoners en gebruikers zoveel mogelijk te voorkomen. De handreiking biedt handelingsperspectief en is opgezet vanuit […]

Lees meer

De woningbehoefte blijkt veel groter dan voorheen verwacht. In de komende tien jaar zijn 100.000 meer woningen nodig dan twee jaar eerder werd berekend. Ook is deze behoefte meer verspreid over het land. In verschillende regio’s is hierdoor minder of pas na 2030 sprake van krimp. Daarnaast neemt het aantal huishoudens in Amsterdam minder hard […]

Lees meer

Afgelopen dinsdag is de ‘Risico-inventarisatie voor de Dienstenrichtlijn’ gepresenteerd op de jaarlijkse Provada in Amsterdam. Deze geeft antwoorden op vragen van gemeenten over de toepassing van de Dienstenrichtlijn, en wat dit voor hen betekent. Ook helpt het bepalen of een gemeente momenteel risico loopt met één van de bestemmingsplannen. De ministeries van Binnenlandse Zaken en […]

Lees meer

Nederland wordt in rap tempo volgebouwd met distributiecentra, maar er ontbreekt een visie. De spreiding is namelijk niet goed, en bovendien zijn er helemaal niet zoveel nodig, waarschuwt ’s werelds grootste vastgoedinvesteerder CBRE Global Investors. ‘De groei is zo enorm, dat nu overal wordt gebouwd’, zegt Michael Hesp van CBRE Global Investors. Probleem daarbij is […]

In de afgelopen jaren hebben de stationslocaties van Arnhem, Breda en Tilburg grote veranderingen ondergaan. De investeringen in de stationslocaties zijn mede bedoeld om de woonomgeving rondom de stations aantrekkelijker te maken, waardoor de huizenprijzen naar verwachting zullen stijgen. Toch leiden de projecten niet altijd direct tot hogere prijzen. In Arnhem daalden de huizenprijzen dicht […]

Lees meer

In Nederlandse stedelijke regio’s is er een grote vraag naar woningen, werklocaties, recreatiegebieden en infrastructuur. De beschikbare ruimte is er schaars. Om die ruimte te lokaliseren en zo efficiënt mogelijk te kunnen benutten is kennis over de bestaande en geplande dichtheden van groot belang. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft een landsdekkend model ontwikkeld, […]

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?