Op 2 juli heeft minister Kajsa Ollongren van het ministerie van BZK het eerste exemplaar van de publicatie Nieuw sturingsconcept voor de inrichting van Nederland in ontvangst genomen. Zij doet dit tijdens een online bijeenkomst over de NOVI, georganiseerd door de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling. In de publicatie schetsen (emeritus) hoogleraren gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw en […]

Lees meer

Het is een utopie om te denken dat risico’s en hinder te vermijden zijn bij duurzame gebiedsontwikkeling. Echter, met een set rechtsregels en vergunningsstelsels is het wel mogelijk deze te beperken, schrijft Agnes Franzen in het hoofdstuk ‘Ruimtelijke risico’s en hinder bij duurzame gebiedsontwikkeling’ uit de publicatie ‘Doe de tienkamp’. Over ‘Doe de tienkamp!’ Dit […]

Lees meer

In zijn crisiscollege vraagt Jos Gadet, hoofdplanoloog bij de gemeente Amsterdam, om meer aandacht voor aantrekkelijke openbare ruimte in onze steden. Dat dit de aanjager van onze kenniseconomie is staat buiten kijf en de coronacrisis onderstreept dit nog maar eens. De slechtst denkbare reactie op de coronacrisis zou zijn om van koers te veranderen en […]

Hoogleraar gebiedsontwikkeling Co Verdaas trapt op Gebiedsontwikkeling.nu een serie ‘#crisiscollege’ af met een overzicht van alle dimensies die de coronapandemie raakt. Ook roept hij bezoekers op hun eigen vragen en inzichten te delen. Corona raakt alles en iedereen. Hoe lang en ingrijpend dat is? Niemand die het weet. Ook aan gebiedsontwikkeling en de leerstoel gaat […]

Lees meer

“Er zijn nieuwe schoenen toegevoegd aan de gereedschapskist, terwijl de oude schoenen niet zijn weggegooid, maar juist gepoetst.” Zo vat Frits Dinkla, projectleider gebiedsontwikkeling bij Rho Adviseurs, de gevolgen van de nieuwe Aanvullingswet Grondeigendom samen. Wat is er gebeurd? Op 10 maart heeft de Eerste Kamer de Aanvullingswet Grondeigendom (AWG) aangenomen. Daarmee is één van […]

Lees meer

19 mrt 2020 – Een miljard euro is er beschikbaar om de woningbouw vlot te trekken. Wouter Schilperoort, directeur Programma Woningbouw, vertelt wat de criteria voor gemeenten zijn om hier gebruik van te maken, maar ook waar het geld expliciet níet voor bedoeld is. “We focussen op projecten waar onze bijdrage het verschil maakt.” “Wij hebben […]

Lees meer

12 mrt 2020 – Natuur en Milieufederatie Drenthe zet vraagtekens bij de opkomst van grote reclamemasten in het Nederlandse landschap. Zij leggen de kwestie voor aan Berno Strootman, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving: “Mag het landschap visueel in beslag worden genomen door de hoogste bieder?” De oproep van Natuur en Milieufederatie Drenthe over de oprukkende reclamemasten in het Drentse landschap […]

Interview met gebiedsontwikkelaar Geurt van Randeraat van Site en docent bij onze leergang ‘Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling‘ op Platform 31: Wonen, wonen en nog eens wonen. Een van de belangrijkste opgaven in Nederland gezien het nijpend tekort aan betaalbare woningen. Maar wat betekent deze focus op wonen voor de dynamiek in de stad van nu, […]

Lees meer

Op steeds meer plekken in Nederland is een groot tekort aan bedrijventerreinen. Dat blijkt uit een inventarisatie van BNR. De problemen doen zich onder meer voor in grote delen van de provincie Utrecht. ‘Alleen daar al is de komende tien jaar behoefte aan zo’n 200 hectare grond’, zegt Jasper Beekmans van adviesbureau Stec Groep. In […]

Lees meer

Interview van Platform 31 met Guido Mertens, zelfstandig adviseur grondzaken en gebiedsontwikkeling, voormalig programmaleider grond bij de gemeente Eindhoven en docent bij de Geoplan leergang Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling en de Hogeschool Rotterdam Investeren in een gezonde leefomgeving kan helpen bij het verkleinen van gezondheidsachterstanden. In het stimuleringsprogramma Gezond in… verkent Platform31 hoe dit werkt […]

Lees meer

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?