In de provincie Zuid-Holland is een groeiend te kort aan betaalbare woningen. Uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de provincie blijkt dat door het verlagen van de parkeernorm al 30.000 woningen extra gebouwd kunnen worden. Parkeren is vaak een te grote kostenpost door een combinatie van hoge parkeernorm, veel gebouwd parkeren en beperkte betaalbereidheid van […]

Lees meer

Dit artikel vormt een onderdeel van het essay ‘Financiering van gebiedstransformaties’. Het volledige essay staat op de website van het programma Stedelijke Transformatie. Welk breder perspectief is van belang voorbij de ‘smalle’ businesscase van gebiedstransformatie? Hoe verdeel je de kosten en baten, als de kostendragers niet altijd de batendragers zijn en andersom? Hoe zorg je voor […]

Lees meer

De ruimte die is ontstaan voor nieuwe woningbouw door de stikstofmaatregelen, en dan vooral het terugbrengen van de maximumsnelheid op snelwegen naar 100 km/u, levert Noord-Holland 4503 nieuwe woningen op. 10 woningbouwplannen hebben een natuurvergunning gekregen, zo heeft de provincie bekendgemaakt. Ruimte Het kabinet nam eind vorig jaar de maatregel om de snelheid op de […]

Lees meer

Op 2 juli heeft minister Kajsa Ollongren van het ministerie van BZK het eerste exemplaar van de publicatie Nieuw sturingsconcept voor de inrichting van Nederland in ontvangst genomen. Zij doet dit tijdens een online bijeenkomst over de NOVI, georganiseerd door de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling. In de publicatie schetsen (emeritus) hoogleraren gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw en […]

Lees meer

Het is een utopie om te denken dat risico’s en hinder te vermijden zijn bij duurzame gebiedsontwikkeling. Echter, met een set rechtsregels en vergunningsstelsels is het wel mogelijk deze te beperken, schrijft Agnes Franzen in het hoofdstuk ‘Ruimtelijke risico’s en hinder bij duurzame gebiedsontwikkeling’ uit de publicatie ‘Doe de tienkamp’. Over ‘Doe de tienkamp!’ Dit […]

Lees meer

In zijn crisiscollege vraagt Jos Gadet, hoofdplanoloog bij de gemeente Amsterdam, om meer aandacht voor aantrekkelijke openbare ruimte in onze steden. Dat dit de aanjager van onze kenniseconomie is staat buiten kijf en de coronacrisis onderstreept dit nog maar eens. De slechtst denkbare reactie op de coronacrisis zou zijn om van koers te veranderen en […]

Hoogleraar gebiedsontwikkeling Co Verdaas trapt op Gebiedsontwikkeling.nu een serie ‘#crisiscollege’ af met een overzicht van alle dimensies die de coronapandemie raakt. Ook roept hij bezoekers op hun eigen vragen en inzichten te delen. Corona raakt alles en iedereen. Hoe lang en ingrijpend dat is? Niemand die het weet. Ook aan gebiedsontwikkeling en de leerstoel gaat […]

Lees meer

“Er zijn nieuwe schoenen toegevoegd aan de gereedschapskist, terwijl de oude schoenen niet zijn weggegooid, maar juist gepoetst.” Zo vat Frits Dinkla, projectleider gebiedsontwikkeling bij Rho Adviseurs, de gevolgen van de nieuwe Aanvullingswet Grondeigendom samen. Wat is er gebeurd? Op 10 maart heeft de Eerste Kamer de Aanvullingswet Grondeigendom (AWG) aangenomen. Daarmee is één van […]

Lees meer

19 mrt 2020 – Een miljard euro is er beschikbaar om de woningbouw vlot te trekken. Wouter Schilperoort, directeur Programma Woningbouw, vertelt wat de criteria voor gemeenten zijn om hier gebruik van te maken, maar ook waar het geld expliciet níet voor bedoeld is. “We focussen op projecten waar onze bijdrage het verschil maakt.” “Wij hebben […]

Lees meer

12 mrt 2020 – Natuur en Milieufederatie Drenthe zet vraagtekens bij de opkomst van grote reclamemasten in het Nederlandse landschap. Zij leggen de kwestie voor aan Berno Strootman, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving: “Mag het landschap visueel in beslag worden genomen door de hoogste bieder?” De oproep van Natuur en Milieufederatie Drenthe over de oprukkende reclamemasten in het Drentse landschap […]

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?