Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

Minister Ollongren (BZK) steekt samen met BNG Bank 72 miljoen euro in een fonds dat de transformatie van leegstaande of slecht benutte bedrijfslocaties naar woningbouw moet stimuleren. Middelen Het fonds, dat wordt beheerd door SVn, verstrekt leningen aan partijen die op een andere manier moeilijk aan financiële middelen kunnen komen om een bedrijventerrein om te […]

Lees meer

De minister wil dat corporaties woningen met een huur van tussen 720 en 1.000 euro bouwen. Corporaties voelen die drang niet. Het is dat de Amsterdamse Sarphatistraat een lengte van bijna twee kilometer heeft. Anders was de rij met mensen die op 26 september vorig jaar voor het complex stond, de hoek bij de Korte […]

Lees meer

Het kabinet staat voor de taak om in de NOVI aan te geven hoe het de nationaal-regionale samenhang tussen omgevingsopgaven ziet en welke betekenis het geeft aan omgevingskwaliteit in het veranderende Nederland van nu en in de toekomst. Daarvoor is een samenhangend en pragmatisch toekomstbeeld op de ontwikkeling van Nederland nodig. Om te komen tot […]

Lees meer

In het omgevingsbeleid wordt beleid geformuleerd voor de stad en het landelijk gebied. De overgang tussen stad en land is geen strakke lijn, maar een dynamische zone. Stadsranden hebben een belangrijke schakelfunctie in het vormgeven en afstemmen van beleid op verschillende bestuurlijke niveaus, zo blijkt uit de nieuwe PBL-studie ‘Stadsranden’. Deze studie geeft handreikingen voor […]

Lees meer

Meer eenpersoonshuishoudens, immigratie en nieuwe gemeenschapszin: dat zijn de belangrijkste kenmerken van hoe Nederland de komende tientallen jaren verandert. Wetenschappers lichten toe wat deze demografische trends betekenen voor gebiedsontwikkelaars. Hoewel in het ruimtelijk-ordeningsdebat wordt gesproken over 1 miljoen woningen voor 2030, bestaat er geen consensus over waar deze woningen komen en wat voor type ze […]

Lees meer

Grote investeringen in infrastructuur beïnvloeden de waarde van vastgoed in de omgeving. Yvon Lustenhouwer en Frank ten Have van Deloitte onderzochten hoe je deze effecten meet – en welk voordeel gebiedsontwikkelaars daarmee kunnen doen. Nederland kent een golf van grootschalige herontwikkelingen van de stations op de Hogesnelheidslijn. Veel van deze Nieuwe Sleutelprojecten (NSP) zijn reeds […]

Lees meer

De totale kosten om Nederlandse steden tot 2050 te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, bedragen 42 tot 83 miljard euro. Als er geen maatregelen worden genomen, bedraagt de schadeverwachting als gevolg van extreme weersomstandigheden 36 tot 62 miljard euro. Dit stelt ingenieursadviesbureau Sweco in het rapport ‘Naar een kosteneffectieve aanpak van klimaatadaptatie in Nederland’. […]

Lees meer

Op het ruimtelijk en vastgoedgebied zijn voortdurend nieuwe ontwikkelingen. Op veel plekken ontstaat een vraag naar succesvolle planontwikkeling. Voor binnenstedelijk bouwen, organische gebiedsontwikkeling en het zoeken naar oplossingen voor krimpregio’s. Partijen als gemeenten, ontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties herpositioneren zich steeds en herzien hun visie en werkwijze. Alle partijen zoeken naar nieuwe strategieën om gebieden te […]

Lees meer

Rijksadviseur Daan Zandbelt heeft op 16 oktober het ‘Dashboard Verstedelijking’ gepresenteerd,  een instrument om op regionaal niveau en een generatie vooruit maatschappelijke meerwaarde van woningbouw inzichtelijk te maken. De centrale vragen in dit onderzoek zijn:  “Hoe levert de woningbouwopgave maatschappelijke meerwaarde? Waarom heeft het Rijk hier belang bij?” Het aantal huishoudens in met name de stedelijke […]

Lees meer

Aan het begin van deze maand kwamen we een enthousiaste blog van een van onze deelnemers op LinkedIn tegen. Omdat niemand zo goed kan vertellen hoe het er in onze cursussen aan toe gaat dan de deelnemers zelf delen we dit verhaal van Lotte Rooijakkers graag met u. “Dinsdag 4 september ben ik, na een […]

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?