Heeft u vragen? Bel met Kristian Koster op 033 - 422 99 70

De woningbehoefte blijkt veel groter dan voorheen verwacht. In de komende tien jaar zijn 100.000 meer woningen nodig dan twee jaar eerder werd berekend. Ook is deze behoefte meer verspreid over het land. In verschillende regio’s is hierdoor minder of pas na 2030 sprake van krimp. Daarnaast neemt het aantal huishoudens in Amsterdam minder hard […]

Lees meer

Afgelopen dinsdag is de ‘Risico-inventarisatie voor de Dienstenrichtlijn’ gepresenteerd op de jaarlijkse Provada in Amsterdam. Deze geeft antwoorden op vragen van gemeenten over de toepassing van de Dienstenrichtlijn, en wat dit voor hen betekent. Ook helpt het bepalen of een gemeente momenteel risico loopt met één van de bestemmingsplannen. De ministeries van Binnenlandse Zaken en […]

Lees meer

Nederland wordt in rap tempo volgebouwd met distributiecentra, maar er ontbreekt een visie. De spreiding is namelijk niet goed, en bovendien zijn er helemaal niet zoveel nodig, waarschuwt ’s werelds grootste vastgoedinvesteerder CBRE Global Investors. ‘De groei is zo enorm, dat nu overal wordt gebouwd’, zegt Michael Hesp van CBRE Global Investors. Probleem daarbij is […]

Lees meer

In de afgelopen jaren hebben de stationslocaties van Arnhem, Breda en Tilburg grote veranderingen ondergaan. De investeringen in de stationslocaties zijn mede bedoeld om de woonomgeving rondom de stations aantrekkelijker te maken, waardoor de huizenprijzen naar verwachting zullen stijgen. Toch leiden de projecten niet altijd direct tot hogere prijzen. In Arnhem daalden de huizenprijzen dicht […]

Lees meer

In Nederlandse stedelijke regio’s is er een grote vraag naar woningen, werklocaties, recreatiegebieden en infrastructuur. De beschikbare ruimte is er schaars. Om die ruimte te lokaliseren en zo efficiënt mogelijk te kunnen benutten is kennis over de bestaande en geplande dichtheden van groot belang. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft een landsdekkend model ontwikkeld, […]

De toekomst van stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en mobiliteit is met onzekerheid omgeven. Nederland staat aan de vooravond van ingrijpende ontwikkelingen die maar moeilijk zijn te overzien. Denk aan de energietransitie en de voortsnellende datatechnologie, maar ook aan een veranderende samenstelling van huishoudens en verschuivende bestuurlijke verhoudingen. In de Ruimtelijke Verkenning 2019 ‘Oefenen met de toekomst’ […]

Lees meer

De handreiking Natuurdaken, een uitgave van Green Deal Groene Daken, laat zien hoe je door combineren van functies slimme oplossingen biedt voor klimaatadaptatie, de verdichting binnen de bouwopgave en het herstel van biodiversiteit in de stad. Het is opmerkelijk dat verschillende functies elkaar juist kunnen versterken. Zo geven zonnepanelen een hogere opbrengt op een biodivers dak […]

Lees meer

De transities waar Nederland voor staat – de energietransitie, de klimaatadaptatie, de heroriëntatie van de landbouw, de voortgaande verstedelijking en natuurontwikkeling – en de daaruit voortvloeiende ruimteclaims zullen grote effecten hebben op het bestaande landschap. De urgentie voor een solide, ‘landschapsinclusief’ beleid is groot. De provincies hebben hierbij een centrale rol. download policy brief (PDF, […]

Lees meer

Inwoners nemen initiatief tot gebiedsontwikkeling Naast de traditionele vorm van gebiedsontwikkeling waarbij decentrale overheden of projectontwikkelaars onroerend goed opkopen, is er in bebouwd gebied nog een mogelijkheid: (vrijwillige) kavelruil. In het Gelderse Oosterwolde is hiermee uitgebreid ervaring opgedaan. Het plan ‘Hart van Oosterwolde’ gaat binnenkort naar de gemeenteraad. Het begint in 2016 met een gesprek […]

Lees meer

Minister Ollongren (BZK) steekt samen met BNG Bank 72 miljoen euro in een fonds dat de transformatie van leegstaande of slecht benutte bedrijfslocaties naar woningbouw moet stimuleren. Middelen Het fonds, dat wordt beheerd door SVn, verstrekt leningen aan partijen die op een andere manier moeilijk aan financiële middelen kunnen komen om een bedrijventerrein om te […]

Lees meer

Geoplan

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?