Op 13 november 2019 hebben negen partijen de Gedragscode Zon op Land getekend  en aangeboden aan de Kamercommissie EZK. Kamerlid Carla Dik-Faber nam deze in ontvangst en is erg blij met deze gedragscode  “Met meer regie en aan de hand van de zonneladder zonnepotentieel uitbreiden geeft een enorme impuls.”  De ondertekenaars van de gedragscode zijn de brancheorganisatie Holland […]

Lees meer

Gemeenten die de dieseluitstoot van verkeer in hun stadkernen willen reguleren kunnen per 1 januari 2020 nog maar kiezen tussen twee soorten milieuzones. Minister Van Veldhoven heeft een versimpeld milieuzonebeleid definitief vastgesteld. Regels Tot nu toe ontbrak landelijk beleid over milieuzones, waardoor er in de dertien steden waar nu al een milieuzone van kracht is, […]

Als we nú de juiste keuzes maken, kunnen we de energietransitie inzetten om Nederland rijker, hechter en schoner te maken. Dat stelt het College van Rijksadviseurs in ‘Via Parijs, een ontwerpverkenning naar een klimaatneutraal Nederland’. Het College adviseert om bij het kiezen van maatregelen niet alleen te kijken naar het verminderen van de CO2-uitstoot, maar […]

Energieopwekking kan van waarde zijn voor landschap en omgeving. Dat willen de Natuur en Milieufederaties (NMF’s) en Wageningen University & Research (WUR) laten zien met het pro-ject Energietuinen Nederland. In de Energietuin gaat grootschalige duurzame energieopwekking samen met natuur, landschap, recreatie en educatie. Grootschalige duurzame energieopwekking is nodig om klimaatverandering tegen te gaan. “Dit hoeft […]

De betaalbaarheid van de energietransitie, mogelijke alternatieven en het proces van de overgang naar aardgasvrij wonen is voor bewoners en andere partijen nog steeds onduidelijk. Dat blijkt uit twee rapporten die vandaag verschijnen, van het Sociaal Cultureel Planbureau en van onderzoeksinstituut TNO. Beide rapporten zijn eensgezind in hun adviezen aan overheden: communiceer meer en beter […]

Recreëren, stadslandbouw, energie opwekken: er zijn legio mogelijkheden voor een groen dak. Net als voordelen. Het draagt bij aan een klimaatbestendige stad en bevordert biodiversiteit. Deze gemeenten zetten in op meer groene daken. Op verschillende plaatsen wordt momenteel hard gewerkt aan een groenere invulling van de daken in de gemeente. Zo roept Leiden 2020 uit tot Jaar […]

Lees meer

Gemeenten hebben geen wettelijke plicht hun maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Maar het klimaatakkoord dwingt tot actie, stelt directeur bouwen en energie Ferdi Licher van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Gemeenten gaan hun handtekening zetten voor een CO2-reductie van 95 procent in 2050 en, dichterbij, 49 procent CO2-reductie in 2030. ‘De meeste gemeenten zitten met de […]

Verscholen achter zes groene vuilcontainers op de begane grond zoemt het hart van de Rotterdamse flat Brienenoord sereen. Via een installatie van witte buizen en een grote meterkast vol elektra wordt hier water met stadswarmte verwarmd en daarna rondgepompt naar de honderd sociale huurwoningen in het complex, via waterleidingen die zich als aderen door het […]

Op veel plekken in het land ontstaan mooie initiatieven op het gebied van klimaatadaptatie. Dat blijkt wel uit het overweldigend aantal aanvragen dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) ontving voor financiële ondersteuning van pilots uitvoeringsprojecten. IenW wil de uitvoering bij koplopers versnellen en de aanpak van urgente problematiek mogelijk maken. Het ministerie ontving […]

Lees meer

Deze maand gaat het traject van start, waarin gemeenten onderzoeken hoe zij de instrumenten van de Omgevingswet kunnen inzetten bij het bereiken van de eigen klimaat- en energiedoelstellingen. Acht gemeenten gaan hiermee onder begeleiding van experts aan de slag. Dit levert waardevolle kennis op waar ook andere gemeenten van kunnen profiteren. Goes, Den Haag, Zoeterwoude, […]

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?