Welke instrumenten uit de Omgevingswet zijn praktisch en toepasbaar in gemeentes om de overgang naar duurzame energie te versnellen? Een consortium van bedrijven heeft deze vraag onderzocht in een pilot bij 8 proefgemeenten. Het eindrapport ‘Energietransitie versnellen met de Omgevingswet’ is nu gepubliceerd. Duurzame elektriciteit opwekken: de uitdaging voor decentrale overheden Op 28 juni 2019 […]

Lees meer

Pragmatische redenen “Uw besluit lijkt ook vooral ingegeven door pragmatische en bestuurlijke redenen”, schrijft de commissie. “U wilt eigenaren van nieuwe en bestaande woningen in die zin gelijk behandelen. Deze ongelijkheid is echter expliciet het uitgangspunt van de in de Gaswet opgenomen regeling.” Onderscheid vermijden De Wolden wilde met haar beleid onderscheid vermijden tussen eigenaren […]

Wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen, het komt steeds vaker voor. Hoe gaan we hier mee om? Namens de gezamenlijke provincies zegt Hans Kuipers, gedeputeerde van Drenthe: “Het antwoord ligt in het verbinden van klimaatadaptatie met grote ruimtelijke opgaves als woningbouw, regionale ruimtelijke inrichting en de energietransitie. Daarin onderscheiden de provincies zich van gemeenten en waterschappen […]

Lees meer

De 30 Nederlandse energieregio’s krijgen langer de tijd om aan te geven of en waar ze zonne- en windparken willen laten plaatsen. Het concept voor de Regionale Energiestrategie (RES) moest eigenlijk voor 1 juni binnen zijn, maar door de coronamaatregelen vergaderen veel gemeenteraden niet en kunnen er ook geen bewonersbijeenkomsten worden gehouden. Klimaatakkoord Het Nationaal […]

Lees meer

Het is nog niet duidelijk of er een uitstel komt voor gemeenten, provincies en waterschappen in de RES-regio’s voor het inleveren van de concept-versie van de regionale energiestrategie. De betrokken partijen, waaronder de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen, overleggen nog of de datum van 1 juni dit jaar kan worden vastgehouden. Deadline […]

Lees meer

Het Klimaatakkoord gaat vooral over de vervanging van aardgas door iets anders en CO2- besparing in de gebouwde omgeving. Uiterlijk in 2050 moeten zeven miljoen woningen en één miljoen gebouwen van het aardgas af zijn. Als eerste stap moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Een enorme opgave waarvoor in het […]

Hoe breng je ruimtelijke adaptatie in de praktijk? Op het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie vind je meer dan 90 hulpmiddelen die vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie en andere partijen zijn ontwikkeld. Je kunt nu ook per ambitie zoeken naar hulpmiddelen voor jouw gebied. Dat maakt het zoeken een stuk makkelijker. Bezoek het Kennisportaal via deze link. […]

Lees meer

Dankzij een recente aanpassing van de Crisis- en Herstelwet kan Utrecht als eerste Nederlandse gemeente burgers uiteindelijk dwingen van het gas af te gaan. Het gaat om een pilot in het Programma aardgasvrije wijken onder 4.400 woningen in de wijk Overvecht-Noord. Artikel 7ag Utrecht wil in 2050 geheel aardgasvrij zijn. Om die doelstellingen te kunnen […]

Het gaat hard met de installatie van nieuwe zonnepanelen in Nederland. Dat blijkt uit het Solar Trendrapport 2020 van onderzoeksbureau Dutch New Energy Research. Maar inmiddels is de grens van wat het stroomnet aan kan wel bereikt. Vermogen Volgens de onderzoekers werden er nog nooit zoveel zonnepanelen geïnstalleerd als vorig jaar, toen er 8,1 miljoen […]

Lees meer

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) gaat decentrale overheden ondersteunen bij het nemen van klimaatadaptieve maatregelen. Voor vijf pilots in verschillende gemeenten is 5 miljoen euro beschikbaar. Verder wil de minister geld uit het Deltafonds gebruiken voor het bestrijden van wateroverlast. Waterwet Woensdagmiddag vergadert de Tweede Kamer over een aanpassing van de Waterwet. Volgens […]

Bel mij terug

Heeft u vragen en wilt u graag terug worden gebeld door een van onze studieadviseurs?